Intet revolusjonerende om boligpolitikk fra Rødt i Stange!

Rødt skriver i dagens Stangeavis (29/8) at de vil ha større valgfrihet og et boligmarked for alle. Erik Ringnes i Venstre har foreslått dette mange ganger i Stange uten hell!

Vår kommunes visjon for det boligsosiale arbeidet er at alle skal kunne disponere en god bolig uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige og sosiale utfordringer. Måten det praktiseres på i Stange er et kommunalt boligforetak med eget styre. Det er fint, men for å hjelpe de som ønsker å kjøpe egen bolig er «Fra leie til eie» et godt tiltak. Her styrkes den enkelte husstand ved at Husbanken finansierer et Startlån og dette er med hell gjort i flere byer som Drammen og Trondheim. På denne måten kommer mange inn på boligmarkedet som ellers ikke vil klare å skaffe penger nok. Mye godt kan komme ut av denne muligheten; leierne som betaler leie til sin framtidige bolig, tar nok mer initiativ til å skifte det råtne vannbrettet og kjøper maling og malekost når det er nødvendig. Håpet er jo at de skal få kjøpe boligen og slippe å flytte som Kronstad riktig skriver. Dette ansvarliggjør mennesker i tillegg til at kommunen får omløp i sine utleieboliger og gir kanskje mindre stigmatisering av beboerne slik man kan se av og til i dag. Det forutsettes likevel en vurdering av at husstanden har eierpotensial på sikt. Bomiljøer der mange eier sin egen bolig gir bedre og mer stabile forhold enn med en stor andel utleieboliger.

Heknetunet i Åsbygda måtte kunne være et fint område å sette opp rimelige hus til utleie og kjøp. Mange unge har jo også problem med å komme inn på boligmarkedet og kunne da få kjøpe billige tomter av kommunen. Dette ville bli en vinn/vinn situasjon og en god forvaltning av felleskapets midler. Og jeg håper det var strategien Stange kommune hadde da de kjøpte ut utbyggeren på Heknetunet fra deres felles prosjekt med tre millioner kroner. Nå er Stange kommune eie av hele utbyggingsområdet med ferdig infrastruktur inntil tomtene.

Til slutt håper jeg mange i kommunestyret tenner på »Leie for eie» selv om tanken verken er ny eller revolusjonerende!

Margrethe Krogsrud

1. kandidat og leder Stange Venstre