Bjørn Strandli vant Vestfold Venstres miljøpris for 2019

Fylkesleder Karin S. Frøyd og stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V) overrakte prisen, et kunstverk av Stavern-kunstner Fritz Helge Nyegaard. I tillegg vanket det diplom og blomsterbukett., Foto: Per Espen Fjeld

Bjørn Strandli er tildelt Vestfold Venstres miljøpris 2019. Overrekkelsen av prisen skjedde søndag 1. september ute på Færder nasjonalpark på Tjøme.

Stedet var ikke tilfeldig valgt idet miljøprisvinneren Bjørn Strandli har hatt sitt virke i tilknytning til dette stedet i de siste 7 år. Strandli var den første nasjonalparkforvalteren for Færder nasjonalpark. Han har også lang fartstid fra miljøforvaltningen og har dessuten vært assisterende fylkesmann i mange år.

Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V) og fylkesleder Karin S. Frøyd i Vestfold Venstre overrakte prisen, et kunstverk av Stavern-kunstner Fritz Helge Nyegaard. I tillegg vanket det diplom og blomsterbukett.

-Begrunnelsen for at Bjørn Strandli får miljøprisen er at han gjennom mange år har vært en sentral skikkelse i forvaltningen av naturverdier i Oslofjorden og Vestfoldkysten, sa Karin S. Frøyd da hun holdt innledningstalen og fortalte om at det var hele 11 foreslåtte kandidater til miljøprisen.
Carl-Erik Grimstad sa i sin tale til prisvinneren at han var en pådriver for etableringen av Færder nasjonalpark og Færder nasjonalparksenter. I sin jobb som nasjonalparkforvalter har han sørget for at miljøutfordringene i Ytre Oslofjord har kommet i søkelyset til forskningsmiljøene, sentral forvaltning og overfor politikerne. Dette har gitt resultater blant annet i prosjektene “Krafttak for kysttorsken” og “Frisk Oslofjord”. Han har på en svært god måte bevisstgjort at vi alle har et felles ansvar for norsk natur som nasjonalparker, naturreservater og landskapsvernområder – til beste for kommende generasjoner.

Per Espen Fjeld som har tilknytning til Færder nasjonalpark i sin jobb og som i tillegg er kommunestyrerepresentant for Færder Venstre, holdt også en spontant og humørfylt tale der han takket Bjørn Strandli for innsatsen og engasjementet.

Prisen ble meget godt mottatt av prisvinneren. I sine takketale sa han blant annet: “Vi er stolte av vår kystnasjonalpark, et fantastisk område som vi elsker høyt, det er det ingen som helst tvil om. Hvis vi som jobber med miljø og nasjonalparker, både fagfolk, frivillige og politikere, har bidratt bitte litt til å åpne noen øyne og ører, så er det fantastisk. Til dere i Venstre og andre politiske partier: Hørte dere klimabrølet på fredag? Nå må dere stå på som rakker’n, være modige, slik at denne verden vi alle lever i, blir trygg ⁃ også for våre barn og barnebarn! Det aller beste er en folkebevegelse som starter nedenfra. Det nytter å stå sammen om dette! Lykke til med engasjementet Tusen takk nok en gang!