Presentasjon av Kåre Pettersen

Foto: Privat

Kåre Pettersen, 63 år, samboer, bor i Liaveien 39 på Vear i Tønsberg kommune.

Av utdanning har han en bachelor i økonomi og administrasjon. Lang erfaring fra ulike funksjoner i næringslivet som økonomisjef, daglig leder, internasjonalt salg og markedsføring. Han har også selv vært med på å starte opp et par bedrifter innenfor teknologiområdet og idet siste også et mikrobryggeri.

Politiske verv/politisk erfaring/organisasjonserfaring

Har vært folkevalgt for Venstre i fylkestinget i Vestfold siden 2007. I inneværende periode er han fylkesvaraordfører og medlem av fylkesutvalget samt nestleder i hovedutvalg for klima, energi og næring. I forrige fireårs periode (2011-15) satt han som leder av hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø i fylket.

Var i perioden 1999-2016 folkevalgt i Stokke kommune, da Stokke gikk sammen med Sandefjord mens Vear ble overført til Tønsberg. I perioden som folkevalgt i Stokke har han vært leder og medlem av planutvalg og hovedutvalg for kommunalteknikk samt formannskapet.

Hvorfor er Venstre ditt partivalg?

Venstres tro på enkeltmennesket og alt som den sosialliberale politikken innebærer. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner.

Videre var det avgjørende at Venstre er frikoblet fra særinteresser og kan trygt stå for egen politikk.

Hva er din viktigste politiske sak i perioden 2019 – 2023?

Sikre en fornuftig og framtidsrettet utvikling av Vestfold til det beste for innbyggere og våre etterkommere. Økt satsing på grønne vekstnæringer hvor vi i vårt nye fylke bør ha et fortrinn.

Klimagassutslippene må kuttes og det må settes realistiske mål for å nå målsettingen om et nullutslippsfylke. Med teknologioptimisme skal vi utvikle fylket til bare å bruke fornybar energi.

Det må satses videre på at det blir billigere og enklere å reise kollektivt. Bytte mellom ulike transportmåter må bli rimeligere og gjøres mer effektivt til det beste for den reisende.

I dagens samfunn har mange av oss mer enn nok med sitt, men vi må sammen gjøre vårt for å bygge opp et fylke som i mye større grad kjennetegnes som et varmere, rausere og inkluderende samfunn.

Videre må vi gjøre vårt for at fylkets innbyggere skal ha en god livskvalitet. Derfor må også satsingen på en aktiv kulturpolitikk forsterkes. Kulturopplevelsen er et viktig bindeledd for at folk skal kunne leve det gode livet i hverdagen.

I dagens samfunn har alle mer enn nok med sitt og sine, men vi må sammen gjøre vårt for å bygge opp et fylke som i mye større grad preges som et varmere, rausere og inkluderende samfunn.