Politisk regnskap 2015 – 2019

Foto: Lillehammer sentrum drift

Saker Venstre og posisjonen i Lillehammer har gjennomført de siste fire årene:

Full barnehagedekning, gratis kjernetid for barn fra 3-5 år

Skole. Bygget to nye skoler, Nordre Ål og Jørstadmoen barneskoler. Lærerløftet, en storstilt satsing på skolen både med økonomiske og faglige ressurser. Videreutdannet nesten 100 lærere i grunnskolen.

Jordvern. Ingen dyrka jord blir omdisponert til næringsareal eller boligbygging i neste kommuneplanperiode.

Arealpolitikk. Lagt til rette for handel i sentrum av Lillehammer, framfor bilbasert handel i utkanten av byen. Fortetting som strategi for nye næringsarealer og for boligutbygging.

Terrassen og byrommet. Lillehammer Venstre gikk i spissen for kjøp av Terrassen og en plan for opprustning. Restaureringen av Terrassen har startet. Oppgradering av nordre park.

Helse og omsorg. Åpnet ny kommunal legevakt. Bygget nytt bofelleskap i Cathinka Guldbergs veg. Åpnet nytt dagtilbud for mennesker med demens. Bygget 47 nye omsorgsboliger i Gartnerhagen. Fjernet køen for trygghetsalarm.

Klima. Kommunestyret har vedtatt en ambisiøs klimaplan. Nye Nordre Ål skole er bygget i massivtre og med høyeste klasse energimerking. Bygd flere nye sykkelstier og sykkelhotell på jernbanestasjonen. GLØR har biogassproduksjon og renovasjonsbiler som går på biogass. Opplandstrafikk har fått EL buss.

Fritid. Strandparken med badeplass, skulptur, skatepark, volleyballbane, frisbee golf og utendørs treningsapparater er ferdigstilt. Vedlikehold av fem offentlige badeplasser, Vingromdammen, Vingnesvika, Strandparken, Mosodden og Badedammen.