Venstre vil gjøre landbrukskommunen Stange enda grønnere

Foto: Emil Paulsen

«Å satse på Sørli skaper jobber i Stange» er mitt motto for årets
valgkamp.


Ketil Kjenseth leder Stortingets energi, -og miljøkomite og besøkte
Sørli og Atlungstad 29/8.

Etter en natt med tordenvær, lyn og massivt regn ble vi tatt imot av Veidekkes Knut Moland. Veidekke har oppdraget med å skaffe asfalt til nye E6. Hele 300.000 tonn med lavtemperatur -asfalt skal de produsere før veien er ferdig 1/10. Til oppvarmingen brukes trepellets og produksjonen er tilnærmet fri for CO2 utslipp kunne Moland stolt fortelle. Tema for besøket var «bioøkonomiske arbeidsplasser på Sørli».
Almenningsbestyrer Gaute Nøkleholm ga en engasjerende innføring i drift og strategi for arbeidsplasser på Sørli. Her har Stange og Norge nå en unik mulighet til å ta en ledende rolle innen bioøkonomi, pga. biologisk vekst og plassering som et samferdsels knutepunkt og ved dobbeltsporet jernbane. Han understreket videre at de er helt avhengig av to krysningsspor for videre utvikling av logistikk i tømmertransport og industriutvikling innen bioøkonomi. Her må det fremdeles jobbes videre mot Bane Nor og jernbanedirektoratet.

Grunderselskapet Woodrock var invitert for å formidle sine planer for nye arbeidsplasser i Stange. Daglig leder Erik Hager presenterte selskapet som har stor kompetanse innen blant annet trepelletsfabrikker. De er kommet langt med sitt WPC- produkt som står for «Wood-Plastic-Composite». Her brukes returplast og trevirke som vi har rikelig av i landbrukskommunen Stange. Terassebord og hagemøbler produseres bl.a. i Kina, men som med fordel kan produseres i Norge. Woodrock ser Sørli som aktuell for en trepelletsfabrikk som igjen brukes i produksjonen av WPC. Compositten er også meget aktuell som gulv i båtcontainere i et enormt internasjonalt marked for å erstatte tregulv av trevirke fra regnskogen ved Amazonas! Containergulv fabrikken planlegges lagt til «andre sida» av Mjøsa. Trepelletsfabrikken planlegges lagt til Sørli.

Investorer i Innlandet bør nå kjenne sin besøkelsestid og investere i grønne arbeidsplasser i Stange; nå har vi mulighet for å ta en ledende rolle både nasjonalt og internasjonalt iflg. almenningsbestyrer Gaute Nøkleholm.

Atlungstad Brenneri stod så for tur.
Vi ble tatt imot av Asbjørn Hoelstad som ga en oversiktlig historikk til Ketil Kjenseth som var der for første gang. Stange Energi var også invitert pga sin innovative satsing på solceller og el-lading. Kjenseth var meget offensiv på vegne av landbruket og ville også vite mer om muligheter for energiproduksjon fra metangass i møkk-kjellere. Besøket ble en meget lærerik og nyttig utveksling av kompetanse og muligheter for energimarkedet i Stange.

Vi oppsummerer besøket på Atlungstad Brenneri slik:

Stange Venstre vil ha miljøsatsing på Atlungstad-Brenneriet som kan bli utstillingsvindu for grønne løsninger på landsbasis.

  • Lading av Skibladner, el-båter, el-biler og el-sykler. Allerede har Atlungstad golfbane golfbiler og hjullaster som går på strøm. Alt ligger til rette.
  • Venstre reddet norsk aquavittproduksjon- Atlungstad er utstillingsvindu.
  • Vi kan gjerne bli nasjonal pilot for fornybare energiløsninger og miljøvennlig energi sa Asbjørn Hoelstad.
  • Det er på tide med et kommunalt bygg med solceller jfr. Stange Venstres program. Ny Stange-og Romedal ungdomsskole må få miljøvennlige løsninger som solceller til drift og i undervisningsøyemed.
  • Stange kommune eier Stange Energi, nå må kommunen også få tak med solceller i samarbeid med sitt eget energiselskap.

 

Margrethe Krogsrud

1. kandidat og leder for Stange Venstre