Mindre kø, mer og bedre kollektivtrafikk på Skedsmokorset

Det er kø på Skedsmokorset i rushtida. Etter at bussrutene ble lagt om og Skedsmokorset har blitt et enda viktige kollektivknutepunkt står også bussene mer i kø, og bussene skaper mer kø ved at de sperrer rundkjøringa på vei inn på kollektivterminalen. Det må løses, men løsninga handler ikke bare om store investeringer i nye veier.

Buss - grafisk ikon Skal vi lykkes med å sikre at kollektivtrafikk, sykkel og gange er et reelt alternativ for enda flere i hverdagen trengs mer og billigere kollektivtrafikk. Det gir både mindre kø og støy, lavere utslipp og renere luft. Venstre mener at mye kan løses ved å sikre bussen god framkommelighet gjennom Skedsmokorset blant annet ved å bygge om innkjøringa til bussterminalen og forlenge kollektivfeltet helt ned til avkjøringa til E6. Bussen må fram og den må gjennom rundkjøringa uten å sperre for andre biler og busser. Skal det blir mer attraktivt å reise kollektivt til, fra og gjennom Skedsmokorset så må også bussterminalen oppgraderes både med tanke på universell utforming, leskur, sykkelparkering og tilgjengelighet.

Det trengs et godt samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for å sikre god utvikling videre av både veisystem, kollektivtrafikk og kollektivterminal på Skedsmokorset. Nye Viken fylke gir nye muligheter. Venstre vil bruke muligheten til mer og billigere kollektivtraffikk. Når vi nå skal lage et nytt felles billettsystem og takstsystem for buss og tog i hele Viken og Oslo, så mener Venstre at det også er tidenes mulighet til også å sikre at det også blir billigere å reise kollektivt i hele Viken. Den muligheten mener vi må gripes med begge hender. Venstre mener det må bety at ingen kommuner skal deles i to av sonegrenser, og at hele nye Lillestrøm kommune må være i samme takstsone. Det skal være enkelt og billig å reise kollektivt i hverdagen. I hele nye Lillestrøm kommune.

Husk å stemme både i kommune- og fylkestingsvalget. Vi anbefaler å stemme Venstre i begge valg.

Solveig Schytz, førstekandidat for Venstre i Viken fylke
Boye Bjerkholt, ordførerkandidat for Venstre i Lillestrøm kommune

Innlegget sto på trykk i Romerikes Blad 05.09.2019.