Leserinnlegg: Derfor stiller jeg til valg for Venstre

Foto: Gjesdal Venstre

I gårsdagens Gjesdalbuen hadde vår ordførerkandidat Astrid Larsen et leserinnlegg på trykk om hvorfor hun stiller til valg. Gikk du glipp av det? Les det her.

Det nærmer seg valg, og kanskje litt uventet for mange har jeg stilt til valg. Det gjør jeg fordi jeg ønsker å være med på å forme hvordan Gjesdal skal se ut i framtiden.

Et framtidig Gjesdal skal være en god plass å bo og vokse opp. En kommune som satser på barn og unge, og den jobben må vi begynne på allerede i dag. Utrolig mange sliter psykisk, og da må vi øke satsingen på forebygging allerede i skolen. Jeg ønsker det skal være flere helsesykepleiere tilgjengelig for de som trenger å bli ekstra sett. En faglig gjeng som hjelper læreren med annet, tror jeg dessuten vil gi bedre undervisning for alle.

Det framtidige Gjesdal skal gi de samme muligheter til våre barn og barnebarn som vi selv har fått. De skal ha mulighet til å oppleve uberørt natur, dyrke mat og ha ren luft. Derfor tar jeg jordvern og klimaet på alvor. Venstre vil ha et bedre kollektivtilbud i kommunen, slik at det blir enklere og billigere å velge miljøvennlig, og det må legges bedre til rette for syklister. Vi vil verne om den produktive matjorda, slik at de etter oss også kan produsere lokal mat. Derfor har Venstre også sagt nei til tunnel i Frafjord og er mot vindkraftutbyggingen på Gilja.

Gjesdal skal også være en kommune hvor vi tar vare på de som sliter mest. Rusavhengige i kommunen må få et bedre tilbud om behandling, et sted hvor de kan få verdig hjelp og tilbud om avlastning til barn av rusavhengige. Framtidas Gjesdal skal ta vare på hverandre, uansett hvor man kommer fra eller hva man sliter med.

Disse visjonene ønsker jeg å representere i framtidas kommunestyre, som kan bli i nærliggende framtid. Vi har det veldig godt i kommunen, men det betyr ikke at vi kan tenke videre og gjøre om på ting. Gir du meg sjansen til å ta et mandat fra de etablerte i kommunestyret? Jeg tror ikke du vil angre.

Godt valg!