Venstre sier nei til tunnel i Frafjord

Foto: Gjesdal Venstre

Det er gledelig at Gjesdal AP har innsett at tunnel i Frafjord ikke er en god prioritering. For oss i Venstre er det viktig å bevare produktiv landbruksjord, ta vare på naturen og ikke rasere ei hel bygd hvor folk bor og trives.

Men et lokalt nei er nødvendigvis ikke en partigaranti for at ikke andre internt i eget parti vil kjempe videre for prosjektet. I april var saken til behandling i samferdselsutvalget og fylkestinget. Der foreslo Venstre å skrinlegge prosjektet og heller satse på tiltak som bedrer trafikksikkerheten, men Rogaland Ap stemte da imot dette. SV, KrF, Senterpartiet og Høyre stemte for at prosjektet skal arbeides videre med.

Gjesdal kommune har per nå et lite økonomisk ansvar i saken, og foreslått å kun skulle betale for 2 % av totalprisen. Men med en prislapp på mellom 750 og 1500 millioner kroner, er dette likevel flere millioner vi heller vil bruke på trygge veier og andre gode tiltak, på kollektivtrafikk og på Ålgårdbanen.

En stemme til Venstre, både i fylkespolitikken og i lokalpolitikken, er et nei til å rasere Frafjord. Det er et ja til å ikke bruke en eneste krone på tunnel. Det er et ja til å ta vare på jordbruksjorda oppover i bygdene og et ja til å ta vare på naturen. Stem Venstre!