SV + V = sant

Nytt kommunestyre i Nord-Aurdal er konstituert, og SV og Venstre har starta samarbeidet og kapra plass i formannskap og planutval. Frå venstre Kjersti Kirkeby Ødegaard (V), Knut Aastad Bråten (V) og Berit Synnøve Øygard (SV).

#sv #venstre #nordaurdal