Valdres Venstre til kamp for frivilligheten

Frivilligsentral
Foto: Ingjerd Thon Hagaseth

Valdres Venstre er svært kritiske til forslaget i statsbudsjettet om å endre tilskuddene til frivilligsentralene fra et fast tilskudd per sentral til et innbyggerbasert tilskudd. Forslaget betyr kroken på døra for de fleste sentralene i Valdres.

Venstrelaga i Valdres står samlet mot regjering og Storting – ikke rør frivilligsentralene! – Forslaget er helt uakseptabelt, sier Ingjerd Thon Hagaseth i Valdres Venstre.

– Mange sentraler jobber under svært trange økonomiske kår. Budsjettene er små og sårbare, de fleste har bare en tilsatt, men er – på tross av knappe rammer – viktige koblingsbokser for all frivillig innsats. Frivilligsentralen gir kvalitet til hverdagen for uendelig mange, særlig eldre, fortsetter Hagaseth.

– Regjeringen har satt ned et demografiutvalg for å møte «eldrebølgen», sier mangeårig ordfører i Vestre Slidre Eivind Brenna. – Småkommunene møter eldrebølgen nettopp med tilbud på frivillighetssentralen.

– Det blir gjort en formidabel innsats med å koordinere arrangement, lage møteplasser på tvers av generasjoner og grupper, bidrag i dugnader, administrering av utlånsordninger på utstyr og mye, mye mer. Ny finansieringsordning vil gjøre arbeidet bortimot umulig og være et stort tap for bygdene våre. Når økonomien truer eksistensen til en allerede marginal økonomi i frivilligsentralene, blir det naturlig nok et spørsmål om nedlegging og sammenslåing, sier Knut Aastad Bråten i Nord-Aurdal.

– En slik utvikling må vi for all del unngå. Det er et ubestridelig faktum at fysisk nærhet er en viktig premiss for å drive frivilligsentralene på gode måter, sier han.

Broren Ole Aastad Bråten er enig. Nærheten til sentralene er avgjørende. Valdres er en stor region med store avstander. Venstre ønsker – som mange andre partier – nærhet til disse tjenestene. Dette er viktige møteplasser der frivilligsentralen ikke bare er til for seg selv. Sentralene realiserer mange av de målene vi har satt for samfunnet vårt og løser samfunnsoppgaver som en ellers måtte betale dyrt for. Sentralene er møtested for mange og en katalysator for bidrag inn i andre sektorer som museum, idrettslag, skole, lag og organisasjoner, fortsetter han.

– Satser du 1 krone på frivilligsentralene, får du som oftest 10 tilbake. Det er rett og slett dårlig samfunnsøkonomi om sentralene blir lagt ned, enten det er i by eller bygd, sier nyvalgt kommunestyrerepresentant Alice Gudheim i Øystre Slidre.

Ingjerd Thon Hagaseth fra Etnedal er vara på Stortinget og har tatt initiativ overfor Stortingsgruppa i Venstre for å unngå en dramatisk svekking av frivilligsentralene. Med forslaget i Statsbudsjettet, vil sannsynligvis alle sentralene i Valdres legges ned, unntatt i de folkerike kommunene.

– Jeg lurer på hvor det ble av målet om en frivilligsentral i hver kommune, spør Hagaseth.

– Dette er ikke bare dårlig distriktspolitikk, det er også et utrolig dårlig grep overfor alle lokale initiativ og samfunnets tredje sektor – frivilligheten selv. Frivilligsentralene er billig investering for Staten og viktig smøring i frivilligmaskineriet i lokalsamfunnene og bygdene våre, avslutter Gudheim.