Distriktene går godt – men det kan gå bedre

Distriktsmeldingen viser at det går bra i distriktene. Regjeringens politikk for distriktene fungerer godt. Næringer som fiskeri- og havbruk og bygg og anlegg ansetter stadig flere og bidrar til økonomisk vekst. Men næringslivet i distriktene sliter blant annet med å få tilgang på riktig kompetanse. Distriktsmeldingen legger opp til flere viktige tiltak for å sikre et levende lokalsamfunn for framtida.

– Venstre kan leve godt med den distriktspolitikken vi fører i regjeringen, for den er god. Men det er gledelig og viktig at man i distriktsmeldingen kommer med klare tiltak for å svare ut de utfordringene vi unektelig finner i distriktene, mener kommunalpolitisk talsmann for Venstre, André Skjelstad.

I dag legger regjeringen fram distriktsmeldingen. Den viser at det går bra i distriktene. Regjeringens politikk for distriktene fungerer godt. Næringer som fiskeri- og havbruk og bygg og anlegg ansetter stadig flere og bidrar til økonomisk vekst. Men næringslivet i distriktene sliter blant annet med å få tilgang på riktig kompetanse. Distriktsmeldingen legger opp til flere viktige tiltak for å sikre et levende lokalsamfunn for framtida.

Regjeringen.no: Levende lokalsamfunn for fremtiden— Distriktsmeldingen (Meld. St. 5 (2019–2020))

– Jeg er glad for at distriktsmeldingen bekrefter det jeg selv har erfart på reiser rundt om i landet. Det er en enorm aktivitet der ute. Måten Senterpartiet snakker ned distriktene bidrar imidlertid til å tegne et bilde av et distriktsnorge som rett og slett ikke stemmer. Det bildet håper og tror jeg at meldingen bidrar til å korrigere, sier André Skjelstad. kommunalpolitisk talsmann for Venstre.

– Det er en enorm aktivitet der ute

– Jeg er glad for at distriktsmeldingen bekrefter det jeg selv har erfart på reiser rundt om i landet. Det er en enorm aktivitet der ute. Måten Senterpartiet snakker ned distriktene bidrar imidlertid til å tegne et bilde av et distriktsnorge som rett og slett ikke stemmer. Det bildet håper og tror jeg at meldingen bidrar til å korrigere, sier Skjelstad.

Aldrende befolkningen og knapphet på relevant kompetanse

I arbeidet med distriktmeldingen er det den aldrende befolkningen og knapphet på relevant kompetanse som peker seg ut som de viktigste utfordringene i årene som kommer. Det er ikke bare en nasjonal trend, men noe man ser over hele Vest-Europa.

Sterkere kommuner som tiltrekker seg fagmiljø

– At folk blir stadig eldre er en god ting, men det gir oss noen utfordringer. Utfordringer som Senterpartiet ikke ønsker å ta inn over seg. For å hindre fraflytting er vi nødt til å ha sterkere og større kommuner som tiltrekker seg fagmiljø som igjen sikrer bærekraftig samfunnsutvikling. Det er en fare for at små kommuner ikke blir attraktive arbeidsgivere. Det vil igjen ramme innbyggerne. Derfor er det viktig at vi fortsetter det reformarbeidet som har vært, mener Skjelstad.

TEMA: Levande lokalsamfunn i heile landet

Kompetansepiloter

Næringslivet i distriktene opplever stor vekst, men relevant kompetanse er mangelvare. For å svare på dette lanserer regjeringen “Kompetansepiloter”. Gjennom kompetansepiloter vil regjeringen gi fylkeskommunene penger til å utvikle nye tiltak for å koble næringslivets behov for kompetanse sammen med lokale og regionale etter- og videreutdanningstilbud. Dette setter regjeringen av 16,4 millioner kroner til i 2020.

«Statens hus» – felles statlige forvaltningsmiljø

– Så skal vi i Venstre være stolte av at «Statens hus» som Alfred Bjørlo har vært en avgjørende pådriver for nå skal prøves ut som modell. Regjeringen tar sikte på å starte tre piloter i 2020. Målet er å prøve ut nye modeller for «Statens hus», der mindre avdelinger av statlige etater utenfor fylkeshovedstaden samlokaliseres, og arbeider sammen i et felles statlige forvaltningsmiljø, sier Skjelstad.

TEMA: Venstres syv prinsipper for god by- og stedsutvikling

Flere tiltak

Videre tiltak som regjeringen vil gjøre for å svare på utfordringene i distriktene er:

  • Kartlegging av innovasjonskapasiteten i distriktskommuner – for å sikre at distriktene også får dra nytte av digitaliseringen.
  • Å se nærmere på hvilke muligheter teknologien gir for transport av folk og tjenester i områder med store avstander.
  • Opprette et eget ungdomspanel skal gi råd om hva de mener er viktig for framtidens Distrikts-Norge.
  • Videre blir det satt ned to offentlige utvalg. Ett som skal se på utfordringer knyttet til at vi blir stadig eldre, og ett dom skal se på næringslivets betydning for lokalsamfunn og regioner.