Våre folkevalde

Foto: privat
  • Svein Olav Senneset
  • Irene Storøy
  • Jeanette Kristiansen Grotle
  • Janne Kjærstad
  • Bjørgulf Myklebust

 

Gruppeleiar : Svein Olav Senneset, tlf. 97438064, e-post: [email protected]