Våre folkevalde

  • Svein Olav Senneset, gruppeleiar i kommunestyre og formannskap
  • Irene Storøy, medlem av kommunestyre og formannskap
  • Jeanette Kristiansen Grotle, kommunestyremedlem
  • Janne Kjærstad, kommunestyremedlem
  • Svein Arne Torvanger, fast møtande vara for Bjørgulf Myklebust (friteken) i kommunestyret