La skolene få bestemme mobilregler selv

Stortingsrepresentant Guri Melby (V), Foto: Thomas Lien

Det rødgrønne flertallet i Stavanger innfører i sitt budsjettforslag mobilforbud i grunnskolen for alle skoler i Stavanger kommune, i tillegg til å gå vekk fra ordningen med elev-PC fra og med 1. trinn. Venstres Guri Melby reagerer sterkt på forslaget fra Stavanger.

– Dette forslaget er å vende 180 grader om og gå baklengs inn i framtida. Barn lærer ikke å beherske en stadig mer digital hverdag ved å bli nektet fullverdig opplæring i bruk av digitale verktøy. Digital kompetanse er noe det vil kreves mer av i årene som kommer. Teknologien utvikler seg raskt, og hvis vi ikke lærer barna våre hvordan de skal håndtere den vil de bli sittende igjen med svarteper mens resten av verden utvikler seg videre, sier Melby, som er Venstres representant i utdanningskomitéen på Stortinget.

Barn lærer ikke å beherske en stadig mer digital hverdag ved å bli nektet fullverdig opplæring i bruk av digitale verktøy

Guri Melby

Digital kompetanse viktigst

– Vi har alle opplevd lærere med begrenset digital kompetanse i klasserommet. Selv den enkleste powerpoint-presentasjon blir en utfordring. Hvis det er denne kompetansen vi skal lære barna våre vil de møte på enorme utfordringer når de møter teknologien i årene som kommer. Vi i Venstre er teknologioptimister. Teknologi er ikke noe skummelt og farlig, det blir bare skummelt hvis man ikke klarer å håndtere den, fortsetter hun.

Bør være valgfrihet for skolene

Melby retter samtidig sterk kritikk mot venstresidens tankegang i Stavanger, der man legger alt for sterke føringer over den enkelte skole.

– Det som er mest oppsiktsvekkende med dette forslaget, er det typiske sosialistiske jaget etter å lage et A4-regelverk som forutsetter at alle skoler og elever er like. Dette må hver enkelt skole og lærer få bestemme selv. Det er de som vet hvor skoen trykker og vet hva som skal til for å utvikle elevenes digitale ferdigheter og samtidig løse eventuelle utfordringer i klasserommet.

Venstre ønsker bedre bruk av teknologi, ikke mindre

Melby stod selv bak en uttalelse, vedtatt av Venstres landsstyre tidligere i høst, om å tilrettelegge for mer teknologi i skolen. Der står det blant annet at Venstre vil:

  • Gi flere lærere videreutdanning i IKT, slik at de får bedre kompetanse til å bruke teknologi i undervisningen, og til å tilpasse undervisningen hver enkelt elev.
  • Inkludere programmering i lærerutdanningen.
  • Ha økt forskning på bruk av og opplæring i teknologi i skolen.
  • Legge til rette for at skoler kan ansette teknologer og spillpedagoger.

– Bedre digital kompetanse hos lærerne er det som er viktigst når elevene skal lære hvordan de kan bruke smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen sin på en nyttig måte, som også kan føre til bedre læring. Å fjerne disse elementene helt fra skolen, når de er til stede over alt ellers i samfunnet, bidrar bare til å gjøre skolen irrelevant, understreker Melby.

Bedre digital kompetanse hos lærerne er det som er viktigst.

Guri Melby

Hvor skal barna lære om personvern og kildekritikk?

Melby er bekymret for hva en slik tilnærming vil gjøre med barnas mobilbruk:

– Dersom mobiler ikke lenger kan være en del av skolehverdagen, sier man i praksis at slik teknologi ikke har en lærings- eller nyttefunksjon. Det bygger oppunder oppfatningen av at det bare skal være til underholdning eller sosialisering, som selvsagt er viktig. Men jeg er mer bekymret for barnas mobilbruk om de ikke får god veiledning i personvern, kildekritikk og bruk av den som arbeidsverktøy – slik alle skal få i skolen, avslutter hun.

Venstre vedtok også en uttalelse på landsmøtet i 2018 som omhandlet teknologiens muligheter og utfordringer. Der var også viktigheten av teknologi-kompetanse i hele utdanningsløpet et sentralt element.

Les hele teknologiuttalelsen her.