Møteplan for 2020

I Lillestrøm Venstre har du mange muligheter til å delta i politiske diskusjoner eller lære om spennende temaer. I tillegg til de faste gruppemøtene, arrangeres det også temamøter og skoleringsmøter med ujevne mellomrom. Alle møtene er som hovedregel åpne for alle medlemmer og interesserte.

Gruppemøter avholdes ca. to ganger i måneden, som regel på mandagen før hovedutvalgsmøter og kommunestyremøter. På disse møtene går vi grundig gjennom alle saker for å diskutere hva Venstre skal mene. Det er på gruppemøte 1, før hovedutvalgsmøtene, at Venstres standpunkt i de ulike sakene fastsettes. På gruppemøte 2 går vi gjennom behandlingen som har vært i hovedutvalg og formannskap, og diskuterer eventuelle justeringer før kommunestyremøtet.

Med mindre annet er nevnt, finner møtene sted på møterom Kongsrud i 4. etasje på Lillestrøm rådhus.

OBS! Pga. koronakrisen vil alle møter inntil videre finne sted på nett. Ta kontakt på [email protected] for å få link til videomøte.

6. januar 18.00 Gruppemøte 1
9. januar 18.00 Årsmøte i Lillestrøm Venstre
27. januar 18.00 Gruppemøte 2
3. februar 18.00 Gruppemøte 1
24. februar 18.00 Gruppemøte 2
9. mars 18.00 Temamøte om skolebehovsplanen
19.00 Gruppemøte 1 (obs! merk tidspunkt!)
23. mars 18.00 Temamøte om Venstres landsmøte (avlyst)
20. april 19.30 Gruppemøte 2 (obs! merk tidspunkt!)
21. april 18.00 Temamøte om det norske atomeventyret (avlyst)
27. april 18.00 Gruppemøte 1
18. mai 18.00 Gruppemøte 2
25. mai 18.00 Gruppemøte 1
15. juni 18.00 Gruppemøte 2
17. august 18.00 Gruppemøte 1
7. september 18.00 Gruppemøte 2
14. september 18.00 Gruppemøte 1
5. oktober 18.00 Gruppemøte 2
26. oktober 18.00 Gruppemøte 1
16. november 18.00 Gruppemøte 2
23. november 18.00 Gruppemøte 1
14. desember 18.00 Gruppemøte 2