Gründer-fond har tredoblet investeringsviljen

Det vil skjerme hundretusenvis av eiere av små og mellomstore bedrifter fra de uttvilsomt skadelige virkningene av formueskatten, sier Terje Breivik
- Nye investeringsfond gir avgjørende livshjelp for gründerselskaper som skaper arbeidsplasser for framtida, sier Venstres nestleder Terje Breivik. , Foto: Elias Dahlen

Oppstartfasen er «dødens dal» for en lang rekke gründerselskaper. – Nå viser en ny rapport at investeringsfond gir avgjørende livshjelp for gründerselskaper som skaper arbeidsplasser for framtida, sier Venstres parlamentariske leder, Terje Breivik.

Gjennom flere år har Venstre og Terje Breivik gått i bresjen for bedre ordninger for gründerne og oppstartselskaper.
– De siste årene har vi systematisk laget nye ordninger (se faktaboks under) der staten og private investorer samarbeider for å styrke økonomien til nye bedrifter over hele landet, understreker Breivik.

– I regjering har vi opprettet flere nye såkalte «såkornfond». Slik avlaster staten private investorer for risiko, og øker viljen blant investorer til å være med på å bygge opp nye bedrifter og arbeidsplasser, understreker Breivik.

«Såkornfond» øker investeringsviljen

Det er risiko- og investeringsviljen fra investorer som er et av de største problemene for selskaper i den dødelige oppstartfasen.

– Derfor har vi opprettet nye såkalte «såkornfond». Gjennom disse avlaster staten private investorer for risiko, og øker viljen blant investorer til å være med på å bygge opp nye bedrifter og arbeidsplasser, understreker Breivik.

Nå viser en fersk rapport fra fra Menon Economics at «Presåkornfondet» har mer enn tredoblet den private investeringsviljen (.

170 norske selskaper har fått kapital

– Mange nystartede bedrifter sliter med å finne finansiering. Spesielt i den tidlige fasen. «Presåkornfondet» er et av flere ordninger som nå ser ut til å hjelpe flere bedrifter fra idé til forretning, påpeker Breivik.

Det er Menon Economics som har utarbeidet rapporten på vegne av Innovasjon Norge. De har vurdert «Presåkornfondet» som ble etablert i 2016. Rapporten viser bant annet følgende:

  • 170 norske selskaper har fått kapital i en kritisk fase gjennom presåkornfondet.
  • 60 prosent av selskapene sier at de har vokst raskere på grunn av presåkornfondet.
  • Ordningen har økt vekstkapital for oppstartsselskapene.
  • Innovasjon Norge har investert 180 millioner kroner gjennom presåkornfondet. Det er forsterket med 650 millioner kroner fra private investorer.
  • Private investorer har forsterket statens bidrag med nesten 350 prosent.
  • Selskaper som har fått egenkapital gjennom ordningen er No Isolation, ReMarkable, Applied Autonomy, Joymo og Wavefoil.

Fakta: Kapitalordninger for gründerselskaper

For å utvikle nye bedrifter trengs det økt kapital og ordninger søm øker det private engasjementet i gründerbedrifter. Oppstartfasen er «dødens dal» for en lang rekke gründere. Dette er de viktigste ordningene fra Venstre og regjeringen:

  • Presåkornfondet (2016): Avlaster risiko og utløser private investeringer i tidlige faser. Fondet skal bidra til raskere vekst ved å tilføre kompetent kapital. Investeringen skal gjøre oppstartselskapene i bedre stand til å skaffe mer kapital selv i neste runde. Presåkornkapital investeres gjennom kjøp av aksjer eller ved konvertible lån.
  • Kapitalfunn (2017): Skattefradrag på 22 prosent av beløp mellom 30 000 og 500 000 kroner investert i oppstarts-/ gründerbedrifter.
  • Aksjeopsjonsordningen (2019): Ansatte kan få opsjoner som gir rett til å kjøpe aksjer i selskapet til en fastsatt pris. Ordningen innebærer at skatteplikten på opsjonene utsettes til man har solgt de aksjene man har kjøpt ved hjelp av opsjonene. Opsjonsfordel fra 2020 er satt til én million kroner og ordningen gjelder for selskaper med opptil 12 ansatte.