Uttalelse fra fylkesårsmøtet: Psykisk helse på videregående skole

Foto: iStock

På fylkesårsmøtet til Vestfold og Telemark Venstre 9. februar ble følgende politiske uttalelse vedtatt av årsmøtet:

Psykisk uhelse blant unge bekymrer i stadig større grad. Parallelt med fraværsgrensen som gjør at flere dropper ut, kan det antas at mange av disse allerede sliter med psykisk uhelse.

Helsesykepleiere på videregående skoler er tilgjengelige en eller flere dager per uke, noen skoler har også miljøterapeuter som skal støtte og veilede ungdommene. Alle fagpersonene på skolene er pliktig å rapportere videre hvis det handler om fare for helse eller sykdom.
Når det gjelder psykisk helse kan de henvise videre til ungdomspsykiatri der det ofte er lang ventetid for time.

Redselen for at informasjon kommer til flere enn det man selv ønsker, samt en forventet lang ventetid til psykolog, gjør at noen av de som sliter aller mest lar være å oppsøke hjelp. Vestfold og Telemark Venstre mener derfor at Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ansette psykologer som kan ha arbeidssted på de ulike videregående skolene. Det skal være et kostnadsfritt tilbud der taushetsplikten kun brytes hvis det er fare for eget eller andres liv.

Dette tiltaket er viktig for alle de ungdommene som ikke ønsker å dele sine problemer med foreldre, og som heller ikke har økonomi til å betale for private timer hos psykolog.

Dette tiltaket er viktig for de som ikke ønsker å dele dette med sine foreldre. Alle ungdommer, uavhengig av økonomisk situasjon, skal sikres tilbud.

Vestfold og Telemark Venstre vil at;
• Alle videregående skoler i fylket skal ha psykologer tilgjengelig minimum en dag i uken, hvor elever kan bestille time kostnadsfritt.
• Tjenesten skal være et lavterskeltilbud, og være lett tilgjengelig.