Grande, Rotevatn og Raja innstilt som Venstres ledertrio

Venstres nye foreslåtte ledertrio
Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre og landsstyre: Som ledertrio innstilles Trine Skei Grande, Sveinung Rotevatn og Abid Q. Raja. (Foto: Venstre)

Valgkomiteen i Venstre legger i dag frem sin innstilling til nytt sentralstyre og landsstyre. Som ledertrio innstilles Trine Skei Grande, Sveinung Rotevatn og Abid Q. Raja.

– Vår innstilling som ledertrio er Trine Skei Grande som leder, Sveinung Rotevatn som 1. nestleder og Abid Raja som 2. nestleder. Trine har ledet partiet over sperregrensen to valg på rad, som den eneste partilederen i moderne historie. Hun har fått på plass den regjeringen vi gikk til valg på, og sikret oss plass i de viktigste departementene for partiet. Det har vært mange meninger om hvem som bør lede Venstre fremover, men vi er trygge på at Trine er den rette også i årene som kommer, sier Per A. Thorbjørnsen, leder av valgkomiteen

– Som nestledere innstiller vi Sveinung Rotevatn og Abid Raja. Begge disse to har ovenfor komiteen pekt på Trine som leder, og det har selvfølgelig vært en viktig del av vår vurdering. Med Trine, Sveinung og Abid får vi en svært kompetent ledertrio som evner å bygge lag, skape begeistring og fornyelse av partiet, og ikke minst sikre politisk gjennomslag for Venstre, sier Thorbjørnsen.

Per A. Thorbjørnsen har ledet valgkomiteen i Venstre

Valgkomiteen har vært i arbeid siden høsten 2019, og har hatt en lang rekke intervjuer med aktuelle kandidater frem til innstillingen ble ferdigstilt.

– Det har vært et omfattende arbeid, der hele organisasjonen har blitt involvert og fått komme med innspill. Det har vært et ønske i organisasjonen om fornyelse og å bredde ut representasjonen. Det har preget valgkomiteens arbeid fra begynnelsen av. Vi mener vår innstilling speiler bredden i partiet på en god måte, og vi bygger videre på den store geografiske utvidelsen av regjeringsapparatet som ble gjennomført i forbindelse med regjeringsskiftet i januar, fortsetter Thorbjørnsen.

– Et parti er alltid et lag, og det laget består av mange flere enn de som utgjør ledelsen. Samtidig er det ledelsens ansvar å bygge en god partikultur, der alle medlemmer har mulighet til å bidra inn i partiet og der alles synspunkter er viktige. Det mener vi dette laget er svært godt rustet til å gjøre, sier Thorbjørnsen.

Innstilling

Leder: Trine Skei Grande (Oslo)
1. nestleder: Sveinung Rotevatn (Vestland)
2. nestleder: Abid Q. Raja (Viken)

Sentralstyremedlemmer:

Guri Melby (Oslo)
Petter N. Toldnæs (Agder)
Gunhild Berge Stang (Vestland)
Trine Noodt (Troms og Finnmark)

Varamedlemmer til sentralstyret og direktevalgte til landsstyret:

 1. Iselin Nybø (Rogaland)
 2. Torgeir Anda (Trøndelag)
 3. Sofie Høgestøl (Oslo)
 4. Erlen Andreas Horn (Vestland)

Direktevalgte til landsstyret:

Inger Noer (Innlandet)
Lena Landsverk Sande (Møre og Romsdal)
Ola Elvestuen (Oslo)
Alfred J. Bjørlo (Vestland)

Varaer for direktevalgte til landsstyret:

 1. Odd Einar Dørum (Oslo)
 2. Camilla Bilstad Johannessen (Vestfold og Telemark)
 3. Ann Helen Skaanes (Trøndelag)
 4. Mats Hansen (Nordland)
 5. Isak Ole Johansen Hætta (Troms og Finnmark)
 6. Ane Breivik (Vestland)
 7. Stine Hansen (Innlandet)
 8. Trond Svandal (Viken)
 9. Jan Erik Søndeland (Rogaland)
 10. Marit Vea (Oslo)
 11. Ingvild W Thorsvik (Agder)
 12. Torgeir Fossli (Vestfold og Telemark)

Komiteens innstilling er enstemmig

Begrunnelse

– Valgkomiteen har gjennomført en svært grundig prosess. Vi har besøkt alle fylkene i høst, vi har fått innspill, vi har mottatt meldinger og telefoner fra medlemmer og tidligere medlemmer. Vi har deltatt på de aller fleste fylkesårsmøtene nå i februar. Vi er så glad for engasjementet. Det er godt å vite at så mange engasjerer seg for Norges eldste parti. Jeg takker for at dere har brydd dere.

– Når valgkomiteen når har konkludert har det vært etter en helhetlig vurdering. Vi har som valgkomite analysert, vurdert og konkludert. Det har vært en tøff prosess for de fleste av oss. Men vi er overbevist om at det som er best for Venstre de neste to årene er vår innstilling. Nå ser vi frem til landsmøtet og til å fortsette arbeidet for å bygge Venstre frem mot valget i 2021, avslutter Thorbjørnsen.

Bli med på laget