Krisepakke for norske bedrifter

Iselin Nybø
- Å trygge norske arbeidsplasser og norsk næringsliv er nå en akutt hovedoppgave for regjeringen og vil være det fremover, sier næringsminister Iselin Nybø (V). , Foto: Marte Garmann

Regjeringen la frem den første krisepakken for to dager siden, og varslet allerede da at det ville komme flere tiltak. – Nå følger vi opp med lånegaranti og obligasjonsfond på inntil 100 mrd. kroner. Dette skal sikre både større bedrifter og små og mellomstore bedrifter, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Les: 100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter.

Trygge arbeidsplasser

– Vi vil gjøre det som trengs, og bruke de pengene som er nødvendig, for å sikre norsk økonomi og for å bistå norsk næringsliv. Tiltakene som er lagt frem vil avhjelpe situasjonen. Det vil likevel være behov for mer. Det kommer. Dette jobber vi allerede med, sier Nybø.

– Å trygge norske arbeidsplasser og norsk næringsliv er nå en akutt hovedoppgave for regjeringen og vil være det fremover. Vi jobber på spreng med å håndtere og å avhjelpe situasjonen. Vi har allerede iverksatt strakstiltak for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet. Den nærmeste tiden vil vi jobbe med ytterligere konkrete tiltak, både for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet, og for næringslivet for øvrig, understreker Iselin Nybø.

Mål: Trygge jobber når krisen er over

– Mitt utgangspunkt er at sunne og gode bedrifter ikke skal gå konkurs, selv om det blir hardt rammet av koronaviruset akkurat nå. Det viktigste nå, utenom liv og helse, er at de som har en jobb, fortsatt vil ha den når denne krisen er over. Det skal jeg, sammen med resten av regjeringen, gjøre mitt ytterste for å bidra til.

Fakta: Ordningen:

– Regjeringen vil foreslå å etablere en statlig lånegaranti spesielt rettet mot nye banklån til små og mellomstore bedrifter som får driftstap som følge av den ekstraordinære situasjonen knyttet til utbruddet av koronavirus.

– Regjeringen vil også foreslå å gjenopprette Statens obligasjonsfond. Det vil bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, der de største bedriftene i all hovedsak låner penger.