Stortinget: Øker studentstøtte. Enighet om ordninger for å redde bedrifter og arbeidsplasser

Ola Elvestuen
Vi øker studentstøtten og sikrer kollektivtrafikken. Samtidig er vi enige om en serie tiltak for små og store bedrifter som nå rammes av krisen, sier Ola Elvestuen., Foto: Klima- og miljødepartementet

Stortinget enige om ny krisepakke. – Vi øker studentstøtten og sikrer kollektivtrafikken. Samtidig er vi enige om tiltak for små og store bedrifter som nå rammes av krisen, og gir regjeringen støtte for kompensasjonsordningen, sier Venstre finanspolitiske talsmann, Ola Elvestuen.

For Venstre har det også vært viktig å bidra til at studenter som blir permittert fra deltidsjobb får bedre økonomi til å komme seg gjennom denne tiden.

Stipend for de som taper inntekter

En rekke studenter er avhengige av ekstrainntekter ved siden av studielånet. Svært mange permitteres fra deltidsjobben.

– Nå gjør vi en milliard kroner av den støtten regjeringen har foreslått til stipend i stedet for lån. Det gjør hverdagen tryggere for de som for eksempel har husleie de må betale, samtidig som inntekten de har regnet med har falt bort, sier Elvestuen.

Å øke studentstøtten gjør hverdagen tryggere for studenter.

Ola Elvestuen

– Vi er enige om å forbedre ordningen med én milliard kroner, slik at støtteordningen endres fra et rent lån til en kombinasjon av stipend og lån. Vi antar stipendandelen av støttebeløpet kan utgjøre 35 prosent, opplyser Ola Elvestuen.

I forrige uke ble krisepakken for studentene lagt frem: 15. april vil alle studenter få utbetalt stipendiet for resten av vårsemesteret. I tillegg vil Lånekassen i løpet av mai åpne for at studenter som mister sin ekstra inntektskilde, kan søke om tilleggslån på inntil 26.000 kroner. Nå forbedres ordningen altså ytterligere.

Ola Elvestuen
– Vi får på plass ordninger som hjelper de små og mellomstore bedriftene, gründerne og oppstartsbedriftene våre på en god måte, sier finanspolitisk talsmann Ola Elvestuen.

Krisepakke for tusenvis av bedrifter

– Det er svært mange som i disse dager opplever et dramatisk inntektsbortfall fordi vi må beskytte samfunnet vårt mot den alvorlige pandemien som har rammet oss. Derfor er jeg og Venstre glade for at et bredt flertall på Stortinget har sluttet seg til den kraftfulle kompensasjonsordningen for alle bedrifter som er rammet, og ikke minst for at vi får på plass ordninger som hjelper de små og mellomstore bedriftene, gründerne og oppstartsbedriftene våre på en god måte, sier finanspolitisk talsmann Ola Elvestuen.

Les: 27.3.2020: Vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser.
Les: 26.3.2020: Nye tiltak skal hjelpe gründere og vekstbedrifter gjennom krisen.

– Det er tusenvis av norske bedrifter som opplever et brått fall i inntektene, men som likevel har husleie, forsikringer og andre utgifter som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer ansatte. Når staten dekker deler av disse kostnadene, øker vi sjansen for at bedriftene holder seg flytende og raskere kan bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over, sier Elvestuen.

Det er planlagt at regjeringen i tett samarbeid med arbeidslivorganisasjonene legger fram ordningen kommende fredag.

Buss og bane: Kompenserer for tapte inntekter

Koronakrisen innebærer færre reisende og tapte billettinntekter for kollektivselskapene. Derfor øker Stortinget bevilgningene til fylkeskommunene med 1 milliard kroner for å kompensere kollektivselskapene for tapte billettinntekter.

– Det dramatiske fallet i inntekter er krise for kollektivselskapene. Folk skal reise mindre kollektivt nå for å begrense smitte, men vi må sørge for at vi har et like godt tilbud når krisen er over som vi hadde da krisen startet.

– Klimakrisen er like reell og alvorlig selv om det nå er pandemien som får all vår oppmerksomhet. Jeg er glad for at Stortinget har gjort denne krisepakken enda grønnere, sier Elvestuen.

Elvestuen understreker at kollektivtilbudet må opprettholdes for å sikre transport av samfunnskritisk nøkkelpersonell. Samtidig må kollektivtrafikken raskt kunne gå tilbake til normal drift når situasjonen normaliseres.

Fakta: Oversikt tiltak

  • 5 milliarder økt støtte til kommunene
  • 5 milliarder for å utvide Husbankens låneramme
  • 1 milliard kroner mer i stipend til studenter
  • 1 milliard til kollektivselskapene for å dekke tapte billettinntekter
  • 1 milliard til vedlikehold og utbedring av offentlig infrastruktur
  • 500 millioner til bostøtte for at flere kan søke
  • Styrker miljøteknologiordningen til 750 millioner kroner
  • 150 millioner kroner til bredbåndutbygging i distriktene
  • 100 millioner kroner til innovasjonstilskudd
  • 100 millioner ekstra til frivillighet, kultur og idrett