Gradvis og forsiktig åpning av barnehager og skoler

Kunnskapsminister Guri Melby
- Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte. Vi har hatt god dialog med organisasjonene på barnehage- og skolefeltet, og derfor gitt god tid til å forberede gjenåpning, sier Guri Meby. , Foto: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april, og 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. – Gjenåpningen skal skje på en måte som hindrer smitte, sier statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Guri Melby.

– Vi har nå sammen fått kontroll på viruset, derfor kan vi åpne opp samfunnet litt etter litt. Vi skal gjøre det sammen, kontrollert og over tid, sier statsminister Erna Solberg.

Videregående skoler åpnes også for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2.

– Målet er å få alle tilbake til skolen før sommeren, men smittesituasjonen tilsier at vi bør ha en forsiktig og gradvis gjenåpning. Vi må sikre at det er nok plass i skolebygningene, og vi vil prioritere de yngste barna fordi hjemmeundervisning er vanskeligere. De er mer avhengige av foreldrene enn eldre elever, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte. Vi har hatt god dialog med organisasjonene på barnehage- og skolefeltet, og derfor gitt god tid til å forberede gjenåpning.

Kunnskapsminiser Guri Melby

Beslutningen innebærer at om lag 275 000 barn kan vende tilbake til barnehagene fra 20. april, og ca 250 000 elever vender tilbake til barneskolene 27. april.

Lager veiledning om smittevern

Det forutsettes at barnehageeiere og skoleeiere sørger for smittevernfaglig drift.

– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte. Vi har hatt god dialog med organisasjonene på barnehage- og skolefeltet, og derfor gitt god tid til å forberede gjenåpning. Vi jobber også tett med helsemyndighetene og organisasjonene om å lage gode konkrete veiledere og opplæringsopplegg for å unngå smitte. Lærerne skal ikke være i tvil om hvordan de skal ivareta smittevernet, sier Melby.

Nasjonale rammer

Den gradvise åpningen av barnehager og skoler skal skje innenfor nasjonale rammer. Hvilke barnehager og skoler som skal åpne blir styrt nasjonalt, men hvis det oppstår smittespredning i en skole eller barnehage, vil kommunen kunne stenge disse. Kommunene vil imidlertid ikke kunne gjøre generelle stengningsvedtak for barnehager og skoler, og det kan ikke gjøres som rene forebyggende tiltak. Dersom det oppstår stor smittespredning innenfor bo- og arbeidsmarkedsregioner, vil det vurderes å gjeninnføre regionale tiltak, men da vil beslutningen gjøres nasjonalt.

Det blir unntak fra plikten til å gå på skole for barn i risikogrupper og barn som lever sammen med familie i risikogrupper, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

Barnehage- og skoleeiere skal fortsatt gi et barnehage- og skoletilbud til alle utsatte barn og unge, også de over 4. trinn.

Åpner ikke folkehøgskoler

Regjeringen har besluttet at folkehøgskoler ikke åpnes igjen før sommeren. Det begrunnes i at de om lag 8000 berørte elevene kun har noen få uker igjen av skoleåret, og kan fullføre med fjernundervisning. Dette vil hindre smitte når elever reiser frem og tilbake til skolene.

Etter 27. april vil 5. – 10. trinn og øvrige trinn og utdanningsprogrammer i videregående skole inntil videre fortsatt være stengt.

Regjeringen vurderer løpende hvilke trinn som kan starte på skolen og det er et mål at alle skal komme tilbake til skolen før sommerferien. Det skal lages en plan for når de ulike trinnene kan starte med undervisning basert på råd fra helsemyndighetene.

Veilederen og kompetanseopplegget skal være klare henholdsvis 16. for barnehager og 20. april for skoler.

Dette er tiltakene presentert 7.4.2020

Lagt frem av statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og helse- og omsorgsminister Bent Høie på pressekonferansen 7. april 2020.

Barnehager og skoler

 • 20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.
  Det vil bli laget en veileder og gis opplæring slik at barnehageeiere og ansatte får tydelige og konkrete råd om hvordan de skal forholde seg på en smittevernfaglig trygg måte.
 • 27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også. Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
  Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.
 • 27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april. De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

Hytter

 • 20. april: Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves.

Virksomheter

 • 20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Nå vil de kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.
 • 27. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

Andre tiltak

 • Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.
 • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
 • Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.
 • Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.
 • Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.
 • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.