Iskantsonen: En seier for sårbare havområder

Ketil Kjenseth
- Jeg er svært glad for at iskanten flyttes sørover. Det er nå enighet på Stortinget om en helt tydelig grense for petroleumsvirksomhet i nord. Dette har lenge vært Venstres mål, sier Ketil Kjenseth. , Foto: Cathrine Dokken

– At et bredt flertall i Stortinget flytter iskanten sørover er en seier for klimaet og et sårbart havområde, sier Venstres Ketil Kjenseth, leder i Stortingets energi og miljøkomite.

Iskanten flyttes sørover.

Hele 56.539 kvadratkilometer mer får nå vern. På det meste går grensen 134 kilometer lengre sør.

I Stortinget er det mandag enighet om forvaltningsplanen for de norske havområdene og den såkalte iskantsonen. Regjeringen la fram Stortingsmeldingen om forvaltningsplanen for de norske havområdene i april. I meldingen foreslo regjeringen at grensen for iskantsonen flyttes sørover og at det ikke skal åpnes for unntak for den nye grensen.

Tydelig vern

– Jeg er svært glad for at iskanten flyttes sørover. Det er nå enighet på Stortinget om en helt tydelig grense for petroleumsvirksomhet i nord. Dette har lenge vært Venstres mål. Det betyr at et større område i et av de mest sårbare havområdene i verden får et tydelig vern. Det unike dyrelivet i iskantsonen får et større område der de kan leve i fred. Dette har vært Venstres oppgave nummer 1, sier Venstres Ketil Kjenseth.

56.539 kvadratkilometer

– Dette handler først og fremst om å sikre at fisk, sjøfugl og sjøpattedyr skal ha sine leveområder i fred for menneskelig aktivitet. Det oppnår vi nå når Stortinget er enige om å flytte definisjonen av iskanten sørover. Hele 56.539 kvadratkilometer mer får nå vern. På det meste går grensen 134 kilometer lengre sør. Dette er et svært område.

Bred enighet

– Venstre er svært glad for en bred enighet på Stortinget. Vi setter nå en tydelig grense i dette sårbare havområdet som ikke åpner for unntak. Vi sikrer stabilitet for framtida og unngår at definisjonen av iskanten blir flyttet nordover ved neste valg, sier Kjenseth.

– Tidligere regjeringer har flyttet grensen for oljeboring nordover. På Venstres vakt flytter vi grensa sørover, understreker Kjenseth.