Uttalelse: Hjelp til folk med gjeldsproblemer

Pengeproblemer
Foto: iStock

Venstre vil ha flere tiltak for å hjelpe folk med gjeldsproblemer. Vi må gjøre det bedre ikke verre for de mange som enten er permitterte, arbeidsledige eller har gjeldsproblemer.

Uttalelse fra Venstres landsstyre 20. juni 2020

Venstre vil rette opp maktforskjellen mellom de store systemene og den lille mann eller kvinne. Først og fremst så må staten bli en konstruktiv kreditor som hjelper folk med problemer. Ikke dukker dem under slik som i dag.

Venstre vil:

  1. Invitere kreditorer, finansinstitusjoner og inkassobyråene til å bidra med finansiering av et gratis nettbasert rådgivningstilbud for skyldnere.
  2. Sette maksimumsrenten på misligholdt gjeld til den samme som i Lov om forsinket betaling, for tiden 9,5%.
  3. Be staten være villig til å inngå avtaler om frivillige gjeldsordninger på samme vilkår som private kreditorer.
  4. Styrke samarbeidet mellom NAV, frivillige aktører og private aktører for gi flere den hjelpen de trenger for å løse gjeldsfloken.
  5. Prioritere skyldnere som tar tak: Gi «fredningstid» i en viss periode i situasjoner der skyldner tar felles kontakt med sine private og offentlige kreditorer, slik at skyldner kan få restrukturert gjelden sin.
  6. Ikke la siste långiver få betalt for aggressive utlån og innkreving
  7. At Brønnøysundregistrene fullfører arbeidet de har startet med å lage digital 9 fullmaktløsning og løsning som gir skyldnere enkelt oversikt over egen økonomi, 10 jfr. prosjekt «Gjeldsfloken».

Krisen forsterker problemer

I underkant av én million nordmenn, en stor del av disse er barn, bor i husholdninger som enten har økonomiske problemer eller ligger an til å få det. Mange hadde problemer før Korona, men krisen vil forsterke problemene og sette flere nordmenn i gjeldsfella. Regjeringen foreslår kutt i inkassogebyrer men det er ikke nok til å hjelpe disse.

Økonomiske problemer bidrar både til sosiale problemer og til dårligere helse.
Lavtlønnede, deltidsarbeidere og gründere rammes hardest av den pågående økonomiske krisen og vil lett få gjeldsproblemer.

Må bidra til nye løsninger

Gjeldsproblemer som nå oppstår vil vare i mange år. Renter på over 20% gjør gjelden fort uhåndterlig. Gjeldsproblemer er skambelagt og mange opplever maktesløshet. Dette forsterker problemene. NAV er overbelastet og saksbehandlingstiden er lang. Venstre mener det ikke skal være slik. Det er skapt en ubalanse i markedet mellom långiver og låntager, en ubalanse som i stadig økende grad svekker skyldners interesser og muligheter.

Trine Skei Grande fremmet i 2011 er representantforslag om at Stortinget skulle be regjeringen fremme forslag om å legge til rette for oppretting av en utenrettslig gjeldsordning etter den britiske modellen The Consumer Credit Counselling Service (CCCS).

Dette må nå gjennomføres for å ta vare på de mest økonomisk utsatte i samfunnet vårt.