Vestfold og Telemark Venstres miljøpris 2020 til OiW Process

Foto: Kåre Pettersen

Daglig leder Susan Heldal (t.v.) med noen av sin ansatte sammen med Sveinung Rotevatn og Aina Dahl etter prisoverrekkelse

Torsdag 25. juni besøkte statsråd Sveinung Rotevatn OiW Process på Herøya for å bli enda bedre kjent med bedriften og deres teknologi for bl.a. å rense flygeaske. Daglig leder Susan Heldal ønsket velkommen og ga sammen med noen av sine ansatte en svært interessant innføring i forskningsarbeidet og prosessene knyttet til bedriften.

I forbindelse med arrangementet benyttet vi fra Vestfold og Telemark Venstre anledningen til å dele ut vår miljøpris for 2020 nettopp til OiW Process. Det er 13. gang prisen utdeles og det var en stolt mottaker som tok i mot årets pris. Utdeler var statsråd Sveinung Rotevatn og vår fylkesleder Aina Dahl.

Tilstede på utdelingen var også Carl-Erik Grimstad, representanter fra lokallagene i Bamble, Skien og Porsgrunn samt våre fylkestingsrepresentanter.

Prisen var et grafisk verk signert Rolf Nerli; “Der elver møtes”.
I tillegg vanket det diplom og blomster. Og ved en slik anledning hører selvsagt bløtkake med!

I begrunnelsen for å tildele bedriften årets miljøpris heter det bl.a.:

Årets miljøprisdiplom

Med slagordet «fra avfall til råvare» satser OiW Process på sirkulære løsninger.
Bedriften utvikler egen teknologi og organiserer det i egne selskaper, som eksempelvis Norsep. Norsep er OiW sin behandlingsløsning for flyveaske fra forbrenningsanlegg. I avfallet er det verdifull råvare som går tapt hvis avfallet deponeres.

Norseps løsning renser flyveaske fra søppelforbrenningsanlegg. Resultatet blir uoppløst og ufarlig flyveaske, som benyttes i framstilling av ulike produkter innenfor f.eks. bygningsindustrien og ulike metaller som kan videreforedle.