Bra at folk bryr seg – det gjer også Venstre

Sognefjorden
Sognefjorden, Foto: Are Kvistad

So bra at hagelag, båtforeining, eldsjeler og enkeltpersonar bryr seg om miljø og natur i kommunen vår. So bra at folk vil ha ein kommune som seier nei til vanstell, forureining og forsøpling, uavhengig om det er offentleg eller privat grunn. Det vil også Sogndal Venstre!

Venstre tok dette opp i møte 22. juli, og i dagens formannskap gjekk administrasjonen gjennom korleis slike saker vert følgde opp, og korleis arbeidet framover kan styrkast.

Diverre finst det saker som allereie har venta lenge nok. Forureining og forsøpling som krev tilsyn og tiltak no. Venstre vil følgje dette nøye framover, vi kan ikkje akseptere at forsøpling og ureining held fram, til fare for menneske, dyr og miljø.

Vi har alle meldeplikt, og kommunen har ansvar for å følgje opp. Sogndal tek mål av seg å vere ein grøn kommune, det må då prege politikken vår, både i stort og smått.