Styrker innsatsen mot muslimhat

- Musea er viktige fordi dei fortel historia om kven vi er, og kven vi har vore, men det er òg naudsynt å tenkje på kva musea skal vere i framtida, seier Raja., Foto: Kulturdepartementet

Regjeringen la i dag frem en handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer. – Planen kommer fordi diskriminering og hets av muslimer er et økende problem i Norge, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja og statsminister Erna Solberg.

– Denne planen er utarbeidet med et alvorlig bakteppe. Diskriminering og hets av muslimer har økt i omfang de senere årene, også i Norge. Vi kan ikke ha et samfunn der noen skal oppleve utrygghet og bli møtt med negative holdninger på grunn av religion eller etnisk bakgrunn, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Arbeid mot rasisme

– Det er et problem i vårt samfunn at ulike minoriteter blir utsatt for rasisme. Noen minoriteter er spesielt utsatt, blant andre jøder og muslimer. Vi har allerede en egen innsats for å bekjempe antisemittisme, og nå legger vi også frem en egen plan for å bekjempe diskriminering av og hat mot muslimer. Den kommer i tillegg til det øvrige arbeidet mot rasisme generelt, sier statsminister Erna Solberg og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Handlingsplanen tar utgangspunkt i Granavollplattformen som stadfester at regjeringen vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på etnisitet.

Fire innsatsområder

Handlingsplanen har en bred tilnærming og inneholder både nye initiativer og bygger videre på tiltak og innsats i allerede igangsatte handlingsplaner og strategier.

  • Dialog og møteplasser
  • Trygghet og sikkerhet
  • Kunnskap og kompetanse om diskriminering av og hat mot muslimer
  • Innsats mot hat og diskriminering utenfor Norge

Konkrete tiltak

Til sammen inneholder planen 18 tiltak. Blant de viktigste tiltakene finner vi:

  • Etablering av en ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer
  • Utredning av en veilederordning for innsikt om muslimsk identitet. Målet med dette prosjektet er å bryte ned fordommer og bidra til å forhindre diskriminering av og hat mot muslimer gjennom å formidle kunnskap om muslimsk identitet, tilhørighet, kultur, og samfunnsforhold i Norge. Brobygging, demokratisk medborgerskap og mangfold blant muslimer er sentrale elementer i prosjektet. Det skal også ha en tydelig dialogbasert profil med ungdom som målgruppe
  • Det er opprettet en ny tilskuddsordning for sikringstiltak for tros- og livssynssamfunn.
  • Hatkriminalitet rettet mot muslimer registreres som hatmotiv i politiets straffesaksregister.
  • Støtte til et minne- og kunnskapssenter i regi av Stiftelsen 10. august.
  • Innhente mer kunnskap om diskriminering av muslimer på ulike arenaer, for eksempel i arbeidslivet

Handlingsplanen vil gjelde i perioden 2020 til 2023. Fire departementer har ansvar for å gjennomføre tiltak innenfor eget område. Dette er Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet.