Venstre gratulerer Verdens matvareprogram med Nobels fredspris

foto: Venstre

– Det er en god tildeling av fredsprisen i en tid der vi trenger mer internasjonalt samarbeid og en økt innsats for å bekjempe sult og andre humanitære katastrofer, sier Venstres utenrikspolitiske talsperson Trine Skei Grande.


Verdens matvareprogram er en del av FN, og er verdens største humanitære organisasjon. Organisasjonen arbeider med å skaffe mat til områder som er utsatt for katastrofer, og bidrar til utvikling av mer bærekraftige måter å produsere mat på. Verdens matvareorganisasjon ble stiftet i 1963.

Les mer om Verdens matvareprogram på Wikipedia

Trine Skei Grande
Venstre gratulerer Verdens matvareprogram med Nobels fredspris for 2020

– Det er mange mennesker på flukt i verden i dag, og matmangel er en av driverne i konflikter og kriger over hele verden. Klimaendringene gjør også at produksjon og distribuering av matvarer er under press mange steder, og FNs matvareprogram gjør en svært viktig jobb med å bekjempe hungersnød og all lidelsen det fører med seg, sier Grande.

-Jeg synes det er fint at et FN-program får denne prisen i det året vår største og viktigste internasjonale fellesskap fyller 70 år. Det er en god påminnelse om at vi må løse de store utfordringene vi står overfor i fellesskap, og at verdens land må samarbeide og vise solidaritet overfor hverandre, sier Grande.

Nobelkomiteens begrunnelse for fredsprisen 2020