Prøvenominasjon til stortingsvalget

Venstre søker politiske rådgivere (heltid eller deltid) med bred erfaring til vårt rådgiverteam i Venstres stortingsgruppe. Arbeidet vil dekke flere ulike fagfelt innen Venstres sentrale politikkområder, særlig klima, miljø, transport, næring og arbeidsliv., Foto: iStock, Getty

Bergen Venstre avholder prøvenominasjon av kandidater til stortingsvalget 2021 og inviterer våre medlemmer til å være med å gi et tydelig signal på hvem som bør bli Hordaland Venstres kandidater.

Arrangementet avholdes torsdag 22. oktober kl. 19 på Bergen.Works, i rommet “Ovenpå”. Trykk gjerne “delta” i Facebook-arrangementet.

Dato: Torsdag 22. oktober
Tid: 19.00-21.00
Sted: Bergen.Works, Ovenpå (også digital møtemulighet)

Lenke til digital møtedeltakelse:
https://zoom.us/j/93077944850?pwd=UUhXOGFieE5QSDVNR1IyZTkyL3BJZz09
Meeting ID: 930 7794 4850
Passcode: 901039

Dagsorden for møtet:

  • Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden
  • Valg av ordstyrere, referent, fullmaktsnemd og tellekorps
  • Presentasjon av kandidater til topp 10
  • Diskusjon om listens sammensetning
  • Votering og prøvenominasjon

Hva er en prøvenominasjon?
En prøvenominasjon er når de forskjellige lokallagene til Vestland Venstre i Hordaland valgkrets går igjennom kandidatene til Venstres stortingsliste i Hordaland i 2021 og kommer med sitt forslag til rangering. Rangeringen sendes deretter til nominasjonskomiteen i Hordaland Venstre, som kommer med et endelig forslag til listen. Selve stortingslisten vedtas på fylkesårsmøtet til Vestland Venstre i februar 2021.

Hvem kan komme på prøvenominasjonen?
Alle betalende medlemmer i Bergen Venstre har møte-, tale- og stemmerett. Kontingent må være betalt for inneværende år for å ha stemmerett. Er du usikker på om du har betalt? Kontakt i så fall lokallagsleder Ane Breivik.

Hvem kan stille til listen?
Fristen for å bli vurdert av nominasjonskomiteen har gått ut. En liste med kandidater som stiller til en topp 10-plassering på stortingslisten til Venstre i Hordaland er blitt utsendt til medlemmer av Bergen Venstre.

Vi skal gi kandidatene til topp 10 mulighet til å presentere seg selv overfor nominasjonsmøtet, og vi kommer til å vise videopresentasjoner for de som eventuelt ikke kan møte. Vi kommer også til å åpne for eventuelle spørsmål til kandidater som har presentert seg.

Informasjon om smittevern:
Vi følger myndighetenes restriksjoner om antall mennesker vi kan samle fysisk på ett sted, og det foreligger en maksbegrensning på antall mennesker som kan samles i lokalet. Det vil i tillegg bli tatt registrering ved ankomst, slik at vi har kontroll på hvem som har møtt.

Det vil også være håndsprit tilgjengelig, samt avstand mellom stoler. Skulle du oppleve symptomer på luftveisinfeksjon før møtestart, ber vi om at du holder deg hjemme. I alle tilfelle er digital deltakelse et alternativ du kan vurdere.

De som deltar digitalt bes ta kontakt med Ane Breivik så snart som mulig for nærmere innføring.