Et budsjett for fremtiden

Erlend Horn er gruppeleder for Venstre i bystyret. , Foto: Hanne Tveit

Tirsdag 20. oktober la byrådet frem sitt forslag til bybudsjett for 2021 for bystyret. I et stramt budsjett har Venstre vektlagt trygg økonomisk styring, fortsatt klimasatsning og barn og unge.

Byrådet i Bergen legger for 2021 opp til et nullvekstbudsjett på 22,99 milliarder kroner. Budsjettet øker med 2,6 prosent sammenlignet med budsjett for 2020, samtidig som den forventede lønns- og prisveksten for 2021 ligger på 2,7 prosent.

Budsjettforslaget for 2021 handler først og fremst om å sikre Bergen kommunes eksisterende velferdstilbud. Det er et svært begrenset handlingsrom, som gir lite rom for nye satsinger.

— Trygg økonomistyring har vært et viktig grunnlag for dette og det foregående byrået. God kontroll på økonomien ga oss muligheten til å gi 400 millioner kroner i en lokal krisepakke nå i vår når den økonomiske situasjonen for mange bedrifter i byen vår endret seg over natten. Krisepakken vi ga ut var helt riktig, samtidig så har Bergen kommune brukt en del av det handlingsrommet vi har opparbeidet oss iløpet av de siste fem årene, sier byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn.

Tøffe prioriteringer

Pandemien, lav strømpris og underfinansierte statlige normer gjør at utgiftene i utgangspunktet er større enn inntektene. For å holde et ansvarlig budsjett har byrådet gjort tøffe prioriteringer.

— Samtidig som kommunebudsjettet øker, har kvaliteten og utgiftene på eksisterende tjenester økt utover inntektene. Vi foreslår å bruke 260 millioner kroner for å holde viktige tjenester for innbyggerne våre som skole, helsetilbud og tjenester til utviklingshemmende på dagens velferdsnivå for å nevne noe, sier Horn.

Fortsatt trygg økonomisk styring

— For Bergen sin del er det for tidlig å si hvordan pandemien slår ut for økonomien neste år. Men det vi vet er at en ansvarlig og trygg økonomistyring er den beste sikkerheten vi kan ha mot dramatiske utslag. Vi må gjøre økonomien vår klar til å håndtere en uforutsigbar fremtid, avslutter Horn.

Venstres viktigste oppgave i forhandlingsrommene har vært å fortsette jobben mot en grønn og levende by. Vi vil sikre friheten til fremtidige generasjoner ved å overholde en ansvarlig økonomi i kommunen vår. Samtidig tar vi vare på naturen og de som faller utenfor. Det opplever vi at vi har klart.

I budsjettet for 2021 gjør byrådet gjør blant annet følgende prioriteringer:

Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig:

 • Tilskudd til TV BRA: 850 000 kr
 • Økt ramme tjenester til utviklingshemmede 21 millioner
 • Heltidsprosjekt i tjenester til utviklingshemmede 10 millioner
 • Styrker budsjettet til Brukerstyrt personlig assistanse med 5,8 millioner

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett:

 • Ivareta barn og unges individuelle rettigheter i skolene med 10 millioner
 • Styrker budsjettet til pedagogiske fagsentre med 5 millioner
 • Miljøarbeider i skolen og på fritidsarenaer 4,25 millioner
 • Investerer i nærmiljøanlegg, kunstgressbaner og opprettholder gratisprinsippet i idretten

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet:

 • Satsing på fastleger gjennom en tiltakspakke 5 millioner
 • Styrker budsjettet til Brukerstyrt personlig assistanse med 5 millioner
 • Styrker budsjettet for hjemmetjenesten 6 millioner

Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom:

 • Nytt tilskudd Bergen Lights 900.000 kr
 • Nytt tilskudd Dataspillsenteret 250.000 kr
 • Økt tilskudd NCE Finance Innovation 250.000 kr
 • Midler til å sikre stordyrveterinærer 600.000 kr

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling:

 • Klima- og miljøområdet styrkes med varige midler 6 milioner
 • Midler til sykkelsatsing på det kommunale vegnettet 48,5 millioner
 • Bilfri bydel-prosjekt Nedre Nygård/Nygårdshøyden 65 millioner
 • Bilfri bydels-prosjekt Bøhmergaten/Løvstakksiden 20 millioner
 • Nye bydelsparker og sentrumslekeplass: 5,6 millioner

Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling:

 • Tiltak i plan for økt mangfold og deltakelse i kunst og kulturlivet 1,023 millioner
 • Søkbar miljø ordning for kunst- og kulturfeltet 1 million
 • Ny søkbar grønn festivalordning 500 000 kr
 • Øremerkede midler til studentkulturen 200 000 kr
 • Møhlenpris Idrettslag 450 000 kr

Byrådsleders avdeling:

 • Økte midler til brannforebyggende arbeid 1,7 millioner

Spørsmål?

Ved spørsmål om budsjettet, kontakt politisk rådgiver Per-Arne Larsen ved tlf. 996 42 262 eller [email protected]