Enighet om ny kompensasjonsordning

Ola Elvestuen er stortingsrepresentant for Venstre., Foto: Mona Lindseth/Venstre

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF har inngått en avtale med Frp om tiltakspakken for næringslivet som regjeringen la frem 10 november. Avtalen innebærer at bedrifter får økt kompensasjon for tapene de påføres av koronapandemien, og at ordningen for freelancere og selvstendig næringsdrivende videreføres ut februar 2021.

– Det er viktig for både små og store bedrifter at stortingsflertallet så raskt har kommet til enighet om denne pakken, sier finanspolitisk talsperson for Venstre, Ola Elvestuen.

Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet utvides til å kompensere for 70 prosent av de faste utgiftene for bedrifter som har et omsetningsfall på mer enn 30 prosent sammenlignet med i fjor i perioden september og oktober. I november og desember settes kompensasjonen til 85 prosent, mens i januar og februar settes den til 80 prosent.

– Koronapandemien rammer både folk og bedrifter hardt. Når smittetrykket øker, er det nødvendig å stramme inn på tiltakene for å begrense smitten, og det svekker aktiviteten i næringslivet. Derfor er det viktig at bedriftene kompenseres for tapene de har, slik at ikke levedyktige bedrifter går konkurs, sier Elvestuen.

Les hele avtalen (PDF)

I tillegg til økt kompensasjonsgrad videreføres den lave momsen på reiselivet til 1. juli 2021, mens partiene er enige om å forlenge det midlertidige fritaket for flypassasjeravgift ut 2021. Ordningen med statlig garanterte lån for små og mellomstore bedrifter forlenges til å gjelde ut første halvår 2021, mens løpetiden for lån innvilget gjennom denne ordningen forlenges fra tre til seks år.

Enigheten styrker også regjeringens støtte til reiseliv og eventbransjen. Kompensasjonsordningen til publikumsåpne arrangement utvides slik at arrangement ned til 350 personer omfattes, og omstillingsordningen for reiselivet styrkes.

– Vi vet det er mange, spesielt i reiselivsnæringen og eventbransjen som nå går usikre tider i møte. Nå har vi styrket innsatsen mot to næringer som har kjent følgene av strengere smittevernregler. Jeg håper dette bidrar til mer forutsigbarhet og trygghet, sier Elvestuen.

– Både regjeringen og Stortinget har et ansvar for å sørge for at bedrifter som opplever svikt i inntektene får støtte til å komme seg gjennom krisen. Jeg er glad for at vi raskt har kommet til enighet på Stortinget om å vedta den nye kompensasjonsordningen som regjeringen har foreslått, avslutter Elvestuen.

Vi har et ansvar for å sørge for at bedrifter som opplever svikt i inntektene får støtte til å komme seg gjennom krisen

Ola Elvestuen