Venstre vil verne viktig ulv

Ola Elvestuen er stortingsrepresentant for Venstre., Foto: Mona Lindseth/Venstre

Arbeiderpartiet varsler at de mandag vil stemme mot å lage en buffersone som vil verne en genetisk viktig ulv. – Det vil si flertall for å rive rovviltforliket i filler, sier en skuffet Ola Elvestuen (V).

– Ap er nå blitt et rovdyrfiendtlig parti på linje med Senterpartiet og Fremskrittspartiet, konstaterer Elvestuen, tidligere klima- og miljøminister og nå stortingsrepresentant for Venstre.

Fare for ulvebestandens overlevelse

Bakgrunnen er at «Elgå-ulven», en finsk-russisk ulv som er genetisk viktig for ulvestammen, har beveget seg utenfor ulvesonen. Derfor har sekretariatet for flere av rovviltnemndene på Østlandet har gått inn for å utvide ulvesonen med en midlertidig «buffersone», slik at den ikke risikerer å bli skutt under ordinær lisensjakt.

Hvis denne ulven felles, er det større fare for at hele ulvebestandens overlevelse trues.

Ola Elvestuen

Frp og Sp har sammen foreslått å umiddelbart oppheve buffersonen som skal verne ulven, og det er dette Ap nå har sagt de vil danne flertall for.

– Elgåulven er genetisk viktig, og den skal skjermes. Hvis denne ulven felles, er det større fare for at hele ulvebestandens overlevelse trues, sier Elvestuen.

Bryter avtaler

– Det er helt ulogisk å hastebehandle forslaget. Det er vinter, og ingen sauer i nærheten av der ulven ferdes. Saken har ikke blitt behandlet i miljøkomitéen, og statsråden har ikke fått uttale seg, sier Elvestuen.

Han mener et flertall for forslaget vil bryte en rekke avtaler:

– Dersom forslaget blir vedtatt, vil vi bryte Bern-konvensjonen, avtalen med Sverige og enigheten mellom rovviltnemndene og klima- og miljødepartementet. Med dette rives også rovviltforliket fra 2011 i filler.

Alvorlige konsekvenser

– Konsekvensene for bestandens overlevelse kan bli svært alvorlige. Dette er absolutt ikke noe som bør vedtas i en fei. Avtalen vi har med Sverige sier at genetisk verdifulle ulver skal skjermes fra felling, så langt som det er mulig. Om vi feller denne ulven nå, vil terskelen for å ta ut annen ulv bli høyere, sier Elvestuen.

Ikke snakk om å utvide ulvesonen

Elvestuen understreker at ingen har tatt til orde for å utvide ulvesonen.

– Det er helt vanlig at enkeltdyr fra flokker som holder til innenfor sonen, beveger seg ut av den – og omvendt. Derfor trenger du denne buffersonen. Slik ble det gjort i fjor, og slik er det blitt gjort tidligere. Flertallet overstyrer en enighet i forvaltningen mellom departementet og rovviltnemndene. Det er en detaljstyring som nesten er umulig å forholde seg til, avslutter han.

Les mer om forslagene på Stortingets nettsider