Neste års budsjett vedtatt i bystyret

Gamlebyen i bergen
Det er meningsløst å forby utflytting til eller ny statlig virksomhet i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim eller Tromsø, Foto: iStock

I dag vedtok Bergen bystyre et grønt og ansvarlig 2021-budsjett med et tydelig Venstre-preg.

Etter et langt digitalt budsjettmøte vedtok bystyret i dag et økonomisk ansvarlig budsjett som skal bidra til å gjøre Bergen til en grønnere, rausere og mer levende by. Budsjettet bygger på budsjettavtalen fra 8. desember, som ble inngått mellom byrådspartiene Ap, MDG, Venstre og KrF og budsjettpartnerne SV og Senterpartiet. Venstres bystyrerepresentanter er glade for å være med på å vedta et bybudsjett som inneholder mye god Venstre-politikk.

God økonomistyring uten økning i eiendomsskatten

Gruppeleder Julie Andersland holdt Venstres hovedinnlegg i budsjettdebatten, og påpekte at økonomisk ansvarlighet er noe av det viktigste for Venstre. Hun er glad for at budsjettet som ble vedtatt er økonomisk forsvarlig, særlig i en krevende økonomisk tid for byen.

– Venstre er opptatt av økonomisk ansvarlighet. Det er ikke fordi vi synes det høres spesielt kult ut eller fordi vi er spesielt kjedelige, men fordi en ansvarlig økonomistyring gir oss handlingsrom til politiske prioriteringer. Takket være god økonomistyring de siste årene, kunne et nesten samlet bystyre bruke 400 millioner på en krisepakke da pandemien rammet som verst i vår. Trygg økonomistyring er en forutsetning for å kunne levere gode tjenester, og et budsjett i krisetid betyr et stramt budsjett. Venstre er likevel glad for at vi nå får flertall for et budsjett som viser økonomisk ansvarlighet uten å ta inn mer penger i eiendomsskatt. Økt eiendomsskatt i en tid som dette ville gjort en vanskelig hverdag for mange enda mye tyngre.

Kulturlivet skal ha gode vilkår i Bergen

Andersland påpekte også i sitt innlegg at selv i krevende økonomiske tider, prioriterer Venstre og byrådet å gi kulturlivet sårt tiltrengte tilskudd og støtte.

– Vi savner å gå på konsert, vi savner teatermørket, vi savner å se og oppleve kunst sammen. Derfor er det bra at kulturen ikke blir en salderingspost og derfor er det viktig at vi fortsetter å satse på kulturen både lokalt og nasjonalt. Vi må legge til rette for en bredde i tilbudet slik byrådet gjør og vi må gjøre det vi kan for at kulturen når ut til alle. At de som ønsker å synge i kor, gå på kino eller å lære å danse hip hop faktisk får vite om at tilbudet finnes og hvor det er. Slik at alle som ønsker det får mulighet til å delta eller oppleve det fantastiske kulturtilbudet Bergen har å by på, og som vi igjen skal nyte til fulle når pandemien en gang tar slutt.

Budsjettet tar Bergen i en grønnere retning

Grete Line Simonsen, som også er Venstres representant i utvalg for miljø og byutvikling, var fremhevet de grønne tiltakene i budsjettet under hennes innlegg i debatten.

– Vi klarer også å ha full tyngde på tiltak for å møte den virkelig store krisen i vår tid, nemlig klimakrisen. I budsjett for 2021 er det lagt inn mange viktige tiltak for å møte denne, som midler til bilfrie bydelsprosjekter, løft til gå- og sykkelbyen som vil bidra til redusert biltrafikk, samt bevilgninger til Bybonden i Bergen. I tillegg skal det utarbeides et arealbudsjett og arealregnskap, der arealomdisponeringer og tap av matjord og naturverdier blir synliggjort.

Venstre satser på skolen

Venstres representant i utvalg for barnehage, skole og idrett, August Simonsen, fremhevet i debatten viktigheten av en god bergensskole som sikrer alle barn i byen like muligheter, samtidig som læreren får større undervisningsfrihet

– En grunnplanke i Venstres skolepolitikk er at vi ikke vil detaljstyre hvordan lærerne gjør jobben sin i klasserommet. Vi vil vise tillit til lærerne, og gi lærerne tid og frihet til å anvende sin fagkunnskap. Som politikere er ikke vår oppgave å detaljstyre undervisningen, men å sikre at rammene for en god skole er til stede.

Du kan lese mer om budsjettet her.