Flere lærere per elev og flere kvalifiserte lærere i skolen

Guri Melby i klasserom
Venstreleder og kunnskapsminister Guri Melby. , Foto: Liv Aarberg

Nye tall viser at flere skoler nå oppfyller lærernormen, at det er flere lærere per elev, og at elevene oftere møter lærere med fordypning i fagene de underviser i. Venstres politikk fungerer.

– Målet vårt er å sikre tidlig innsats og tettere oppfølging av elevene, slik at ingen blir hengende etter. Tallene viser at satsingen vår virker. Nå er det flere lærere per elev, og elevene møter oftere lærere med fordypning i fagene de underviser i, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Målet vårt er å sikre tidlig innsats og tettere oppfølging av elevene, slik at ingen blir hengende etter.

Guri Melby

Tallene kommer fra Utdanningsdirektoratets opplysninger for skoleåret 2020-21 i GSI (Grunnskolens Informasjonssystem). De viser at 83 prosent av skolene på 1.-4. trinn oppfyller lærernormen – en liten økning siden forrige skoleår. 93 prosent av grunnskolene oppfyller normen på 5.-7. trinn. På 8.-10. trinn oppfyller 88 prosent av grunnskolene normen.

Resultat av systematisk satsing

Melby viser til at Venstre lenge har jobbet med å løfte lærernes status og kompetanse:

– Vi vet at en god lærer er det som er mest avgjørende for om elever lærer og trives på skolen. Derfor har Venstre satset systematisk på lærerne de siste syv årene. Vi har fått gjennomslag for at lærerutdannelsen ble mastergrad, for nye kompetansekrav og for verdens beste videreutdanningssystem for lærere. I tillegg jobber vi for at flere lærere blir i skolen, blant annet ved å åpne for flere typer spesialisering, sier Melby.

Vi har fått gjennomslag for at lærerutdannelsen ble mastergrad, for nye kompetansekrav og for verdens beste videreutdanningssystem for lærere.

Guri Melby

Flere lærere og bedre undervisning

Da lærernormen ble innført høsten 2018 økte andelen undervisningstimer gitt av ukvalifiserte fra 4,0 til 4,2 prosent i offentlige grunnskoler. I år er det en nedgang til 3,6 prosent. Det betyr altså at andelen undervisningstimer gitt av ukvalifiserte har gått ned, til tross for at vi har fått betraktelig flere lærerårsverk som følge av lærernormen.

– Noe av det mest gledelige med tallene, er at mer av undervisningen gis av lærere med godkjent utdanning. Det betyr et bedre tilbud og mer læring for flere elever, sier Melby.

Du kan finne resten av tallene fra GSI her