Kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges

Iselin Nybø
- Det er mange småbedrifter som sliter nå og som ikke vil noe annet enn å drive med de brenner for. Derfor foreslår vi en stor krisepakke som vil hjelpe næringslivet gjennom denne krevende perioden, og samtidig stimulere til omstilling, sier næringsminister Iselin Nybø., Foto: (CC) Nærings- og fiskeridepartementet / flickr.com

Kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges ut april 2021, kunngjør næringsminister Iselin Nybø (V).

– For å gi økt trygghet og forutsigbarhet for næringslivet, varsler vi nå i dag at den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, blir forlenget for månedene mars og april, med samme støttenivå som i januar og februar, sier Nybø.

Det betyr at bedrifter kan søke om kompensasjon for inntil 80 prosent av de faste kostandene sine. Kompensasjonen øker i takt med bedriftens omsetningsfall, slik at bedrifter med høyt omsetningsfall får høyere støtte. En bedrift med 100 prosent omsetningsfall vil få 80 prosent av kostnadene kompensert.

Rask søknadsbehandling

Kompensasjonsordningen i Brønnøysundregistrene åpner opp for søknader mandag 18. januar kl. 08:00. Søknadsbehandlingen vil skje automatisk, slik at de første utbetalingene vil komme allerede om to uker fra nå.

– I den nye ordningen skal det ta kort tid fra søknaden er sendt inn, til søknaden er behandlet. Kontrollen skjer i stor grad i forkant, gjennom revisor eller regnskapsfører. For de fleste søkerne vil pengene komme på konto i løpet av få dager. Dette betyr at tusenvis av bedrifter vil denne måneden kunne få sårt tiltrengt støtte utbetalt, fortsetter Nybø.

For de fleste søkerne vil pengene komme på konto i løpet av få dager.

Iselin Nybø

Hjelper næringer i knestående

– Deler av reiselivsnæringen og utelivsbransjen står i knestående akkurat nå. De har det veldig tungt. Mange er permittert. Andre har mistet jobben, sier Nybø.

– Det er viktig for meg å understreke at regjeringen anerkjenner verdien av utelivet, ikke bare for arbeidsplasser og økonomi, men også for folks livskvalitet og helse.

Kompensasjonsordningen er åpen for bedrifter med mer enn 30 prosent omsetningsfall sammenliknet med fjoråret. I første omgang kan det søkes støtte for perioden september – desember. Det vil kompenseres for inntil 85 prosent av selskapenes faste, uunngåelige kostander i november og desember og 70 prosent i september og oktober.

Det er viktig for meg å understreke at regjeringen anerkjenner verdien av utelivet, ikke bare for arbeidsplasser og økonomi, men også for folks livskvalitet og helse.

Iselin Nybø

– Ta kontakt med regnskapsfører nå!

Nybø har et tips til bedrifter som ønsker pengene raskt på konto:

– Jeg vil anbefale bedrifter å ta kontakt med regnskapsfører eller revisor allerede nå for å starte forberedelsene. Bedriftene vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til revisor eller regnskapsfører, opp til 10 000 kroner per søknadsperiode.

Én av fem har fått støtte hittil

I 2021-budsjettet er det foreslått tiltak overfor bedrifter på til sammen 15,4 mrd. kroner. Om lag én av fem foretak har fått støtte gjennom de ulike næringspolitiske virkemidlene regjeringen har stilt til rådighet hittil i 2020. Av disse er 80 prosent små eller mellomstore bedrifter. Flertallet av foretakene har fått støtte gjennom permitteringsordningen (54 prosent) og kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall (31 prosent).