Ny dato for fylkesårsmøte: 13. og 14 mars 2021

(Foto: Ole Bruseth)

På grunn av situasjonen knyttet til Covid-19 har styret i Vestfold og Telemark Venstre vedtatt å flytte fylkesårsmøtet fra februar til 13. og 14. mars 2021. Møtested som tidligere; Thon Hotel Horten.

I forbindelse med behandling av stortingsprogrammet i fylkeslagene vil styret i fylkeslaget innkalle til et ekstraordinært digitalt hovedstyremøte lørdag 13. februar, slik at vi kan få til en gjennomgang og behandling av eventuelle endringsforslag.

Venstres hovedorganisasjon har i dag, 18. januar informert om at landsmøtet flyttes ut i tid. Det samme gjelder landsstyremøtet i mars samt en forlenget høringsfrist på stortingsprogrammet.

 

“Venstre utsetter landsmøtet fra 9.-11. april 2021 til 23.-25. april 2021. Ny landsmøtedato er 23.-25. april 2021.
Årsaken til utsettelsen er et usikkert smittetrykk, derfor legger vi opp til et landsmøte litt senere på våren og med noe større avstand til påske. Vi planlegger for fysisk gjennomføring av landsmøtet.

Som konsekvens av at landsmøtet er utsatt, utsettes også landsstyremøtet 6.-7. mars til 20.-21. mars 2021. Ny dato for landsstyret er 20.-21. mars. Landsstyremøtet avholdes digitalt.

Frist for endringsforslag til stortingsvalgprogram endres til 1. mars 2021. Ny frist for endringsforslag til stortingsvalgprogram er 1. mars 2021.”