Grenland og vårt fylke – den store vinneren i regjeringens grønne satsning

Foto: Norcem

Torsdag 21. januar 2021 var et stort høydepunkt for Grenlandsregionen og for norsk klimapolitikk. Stortinget vedtar regjeringens stortingsmelding om «Langskip» – den historiske satsningen på karbonfangst- og lagring (CCS), der Norcems sementproduksjon i Brevik går foran.

CCS er ett av de aller mest effektfulle tiltakene for å kutte klimagassutslipp, og kutte raskt. Men for Norge er CCS mye mer enn et klimatiltak. Det er en enorm mulighet til å skape grønne arbeidsplasser og eksport av norsk klimateknologi. Venstre vil ha CCS på forbrenningsanlegget på Klemetsrud, i tillegg til Norcems sementfabrikk i Brevik. Men Brevik trakk det lengste strået og er først ut i denne historiske klimasatsningen. Grenland er hovedmotoren i det grønne skiftet!

Grenland er Norges grønne spydspiss

Skal vi omstille Norge og mer enn halvere utslippene innen 2030 må vi utvikle et næringsliv som bidrar til å skape klimaløsninger. Vi må skape fremtidens klimaløsninger i Norge.

Foto: Norcem

Sementindustrien står for store utslipp både globalt og nasjonalt, og nå skal vi kutte minst halvparten av alle utslippene ved sementanlegget i Brevik. Dette vil bane vei for nye prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Når dette gjennomføres vil vi kunne eksportere kunnskap og klimaløsninger som vil bidra til at en hel næring kan redusere sine utslipp. I følge det internasjonale energibyrået kan CCS-teknologien kutte verdens utslipp med hele 19 prosent totalt!

På den måten kutter vi utslipp, styrker konkurransekraften til norsk næringsliv og legger til rette for utvikling av klimateknologi som trengs over hele kloden.

Men det er ikke bare Norcem i Brevik som går foran i utviklingen av klimateknologi som vil skape eksport av kompetanse, teknologi og masse nye arbeidsplasser i Grenlandsregionen, nasjonalt og internasjonalt.

Yara på Herøya skal elektrifisere anlegget sitt på Herøya der det produseres 500 000 tonn ammoniakk i året. Ammoniakk er den mest lovende hydrogenbæreren og et utslippsfritt drivstoff til blant annet skipsfarten. Grønn ammoniakk er en av de viktigste klimaløsningen for en grønnere matproduksjon over hele verden. Allerede i 2026 vil Yara kunne kutte utslippene med 800 000 tonn – noe som tilsvarer et kutt på 1,5 prosent av Norges totale klimagassutslipp alene!

Grønn omstilling i praksis

Næringsklyngen vi har på Herøya er i dag bredt sammensatt av bedrifter innen en rekke ulike næringer – slikt skaper positive ringvirkninger og teknologiske fremskritt.

Oljenæringen som også er sterkt representert i Grenlandsregionen har tjent Norge godt, men oljenæringen er ikke fremtiden. Heldigvis er oljenæringen en sterk pådriver i utviklingen av nye løsninger, og kompetansen vi har opparbeidet gjennom årtier i denne næringen kommer nå til nytte når framtidas arbeidsplasser skapes.

Oljenæringen er blant annet en stor pådriver for CCS og peker på at teknologien er en av Norges viktigste bidrag til å redusere de globale klimagassutslippene. De ser at CCS er et eksempel på at vi evner å bruke den fantastiske kompetansen vi har i Norge innen offshorevirksomhet i nye og grønne næringer.

Denne uka skriver Grenland industrihistorie for framtida

Ingrid Åmlid og Carl-Erik Grimstad

Nye industrimuligheter kommer ikke av seg selv. Vi må vise politiske vilje og mot for å få det til. Vi må satse og stå løpet ut. CCS og satsning på grønn ammoniakk er to av de helt store mulighetene til å skape nye, grønne industrieventyr.

Ja, det er mye penger når vi satser på CCS og skriver industrihistorie i Grenland denne uka. Men vi har rett og slett ikke råd til å la være.

Av Carl-Erik Grimstad (Færder), stortingsrepresentant og førstekandidat for Vestfold og Telemark Venstre
og Ingrid Åmlid (Bamble), 2. kandidat for Vestfold og Telemark Venstre