Møteplan for Time Venstre – 2021

TIME VENSTRE – oversikt over gruppemøter

1. MØTEKALENDER 2021

Time V legg opp til gruppemøte måndag i vekene då det er anten er møte i
kommunestyre eller i formannskap. Møta er i kantina i kjellaren på rådhuset
og byrjar kl. 1900 om ikkje anna er avtala.
N.B: Eg sender ut ei påminning om lag ei veke før møta i formannskap og
kommunestyre på Time V si side på Facebook. Når det gjeld styremøter, så
sender Gjert innkalling om det. Det har vore vanleg at styremøta blir
kombinert med gruppemøta, anten før eller etterpå.

Måndag 1. februar: Gruppemøte før formannskap – gjennomført
Måndag 15. februar: Gruppemøte før kommunestyre
Måndag 15. mars: Gruppemøte før formannskap
Måndag 22. mars: Gruppemøte før kommunestyre
Måndag 26. april: Gruppemøte før formannskap
Måndag 3. mai: Gruppemøte før kommunestyre
Måndag 8. juni: Gruppemøte før formannskap
Måndag 14. juni: Gruppemøte før kommunestyre
Måndag 7. september: Gruppemøte før formannskap
Måndag 20. september: Gruppemøte før kommunestyre
Måndag 19. oktober: Gruppemøte før formannskap
Måndag 1. november: Gruppemøte før kommunestyre
Måndag 23. november: Gruppemøte før formannskap
Måndag 13. desember:Gruppemøte før kommunestyre

Bryne den 20.01.2021

Bjarte Solheim, gruppeleiar