Stortinget sa ja til karbonfangst og –lagring

Guri Melby på Stortinget
Foto: Martin Andersson/KD

– I Venstre tror vi at innovasjon og ny teknologi vil bidra til å omstille oss fra en oljeavhengig økonomi til en grønn framtid. Satsingen på karbonfangst og – lagring vil skape jobber som vil bidra til å ta Norge gjennom det grønne skiftet, sier Venstre-leder Guri Melby

Venstre har i regjeringsforhandlinger fått gjennomslag for å realisere et «fullskala CO2-håndteringsanlegg i Norge». I høst presenterte regjeringen stortingsmeldinga «Langskip» – om hvordan vi skal tilrettelegge for fangst, transport og lagring av CO2 i Norge. Torsdag sa også Stortinget ja til det som blir tidenes største klimaprosjekt i norsk industri.

Industrieventyr og store utslippskutt

Venstre-leder Guri Melby er begeistret:

– Med Langskip-prosjektet utvikles et norsk industrieventyr som skaper enorme muligheter for utslippskutt. Skal vi nå globale mål for utslippskutt må vi fange og lagre CO2 i stort omfang.

Med en investering på drøye 17 milliarder vil Langskip bidra til å kutte utslipp, ikke utviklingen:

  • Det skapes flere tusen grønne jobber
  • Utvikles norsk teknologi som kutter utslipp i Norge
  • Legger til rette for utvikling av eksport av klimateknologi

Viktig for grønn omstilling

Det første regjeringen legger opp til, er å starte CO2-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Siden legges det også opp til å støtte fangst av CO2 ved Fortum Oslo Varmes avfallshåndteringsanlegg i Oslo, etter at prosjektet har skaffet seg tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder.

Med Langskip kutter vi utslipp og styrker konkurransekraften til norsk næringsliv.

Guri Melby

Langskip innebærer også støtte til transport- og lagringsprosjektet Northern Lights, et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total. Northern Lights skal frakte flytende CO2 med skip fra fangstanleggene til en mottaksterminal i Øygarden i Vestland. Derfra vil CO2 bli pumpet gjennom rør til et lager under havbunnen.

Venstre-lederen mener Langskip vil få fart på den grønne omstillingen:

– Karbonfangst- og lagring er ett av de aller mest effektfulle tiltakene for å kutte klimagassutslipp. De neste ti årene skal vi omstille samfunnet og mer enn halvere utslippene. Nå utvikler vi en verdikjede som vil bidra til dette. Med Langskip kutter vi utslipp og styrker konkurransekraften til norsk næringsliv. I dag er vi ekstra stolte av resultatene av Venstres politikk, sier Melby.

Store eksportmuligheter

FNs klimapanel mener at fangst og lagring av CO₂ vil være nødvendig for å redusere globale klimagassutslipp i tråd med klimamålene, med lavest mulig kostnad. Likevel er det er få anlegg i drift i dag på verdensbasis.

Karbonfangst og –lagring er en helt ny teknologi, som det er stor etterspørsel etter.

Guri Melby

– Karbonfangst og –lagring er en helt ny teknologi, som det er stor etterspørsel etter. Alle land som har forpliktet seg til Paris-avtalen skal de nærmeste årene kutte utslipp raskt. Da trenger de karbonhåndtering, og det betyr store eksportmuligheter for Norge, avslutter Melby.

Hva er CO2-håndtering?

CO2-håndtering innebærer å fange, transportere og lagre CO2 fra for eksempel kraftproduksjon eller industriprosesser. På engelsk brukes begrepet Carbon Capture and Storage (CCS). Denne forkortelsen er også mye brukt på norsk. Hensikten med CO2-håndtering er å begrense utslipp av CO2 til atmosfæren gjennom å fange CO2 , for deretter å lagre den sikkert.

Kilde: regjeringen.no