Bli Venstremedlem

Bli med og skap et grønnere, rausere og mer liberalt samfunn.

4 gode grunner til å bli medlem:

  1. Vi i Venstre skal ta part med de som trenger det mest og være ombudspersoner for dem som trenger det mest. Venstre har stort rom for at mennesker tar ulike valg og lever ulike liv.
  2. Vi i Venstre har realistiske løsninger, Venstre sløser ikke med folks penger og Venstre samarbeider gjerne for å få gjennomslag for politikken vår.
  3. Vi i Venstre tror vi kan skape gode løsninger for fremtiden i fellesskap. Vi i Venstre
    mener fremtidige generasjoner kan få det bedre enn det vi har det i dag hvis vi tar de rette valgene.
  4. Vi i Venstre har tro på teknologi, framtida og på at vi har mulighet til å løse verdens utfordringer. Venstre er uredde for endringer og reformer, og tror at bedre alltid er mulig.

For oss i Venstre er det 3 verdier som er sentrale:

  1. Venstre skal øke friheten for hvert enkelt menneske. Fattigdom og nød skal bekjempes.
  2. Alle er forskjellige, men alle skal ha muligheter. Innsats skal lønne seg, og velstand skal deles.
  3. Venstre tror på framtida. Derfor må vi kutte utslipp, satse på kunnskap og skape nye jobber.

Klikk på denne linken å Bli medlem