Nå eller aldri for badeland på Strømmen

Svømming

Siden 2014 har det vært arbeidet med å få på plass et badeland på Strømmen. Nøkkelen for å få realisert et slikt anlegg ligger i et samarbeid som gjør det mulig å fylle bassengene med aktivitet gjennom hele dagen og kvelden.

Derfor har Venstre helt fra starten ment at et samarbeid mellom kommunen og Olav Thon Gruppen vil kunne være en vinn-vinn-situasjon for alle parter. For kommunen gir det mulighet til å styrke kapasiteten for svømmeundervisning, helse- og terapirelatert svømming og svømmeidretten, samtidig som et badeland vil styrke Strømmen som destinasjon og gi et løft for folkehelsa i hele regionen.

Men det begynner å bli en stund siden 2014. Da kommunestyrets flertall i oktober i fjor sa nei til å se på mulighetene for et kombinert bade- og svømmeanlegg som også kunne dekke kommunens behov innen undervisning og helse, begynte det å brenne et blått lys for badeland på Strømmen. Etter dette vedtaket, var det ikke lenger noe reelt grunnlag for å få til den avtalen som Olav Thon Gruppen er avhengig av for å kunne realisere anlegget.

Likevel, når saken nå kommer tilbake på politikkens bord fem måneder senere, har Venstre sammen med Høyre og Frp igjen foreslått å se på mulighetene for et samarbeid som også omfatter undervisning og helse. Vi vet at det er store udekkede behov innenfor helse- og terapirelatert svømming i Lillestrøm kommune, og vi vet at bassenget på Sagdalen skole er gammelt, lite og bygd for en langt mindre elevmasse og befolkning enn det betjener i dag. Strømmen er et område i sterk vekst, og planlagt ny skole i Skjærva vil også ha behov for bassengkapasitet. Argumentene for et kombinert bade- og svømmeanlegg på Strømmen styrkes i takt med befolkningsveksten.

Heldigvis ser det nå ut som at alvoret også har gått opp for flertallet, med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i spissen. I sist møte i hovedutvalg for kultur, ble det fremmet to ulike forslag som begge ønsker en ny runde med forhandlinger med sikte på å få realisert et kombinert bade- og svømmeanlegg. Nå er det viktig at politikken finner sammen slik at kommunedirektøren får et mandat for nye forhandlinger med et bredt flertall i kommunestyret bak seg. Venstre skal bidra til det. For det er nå eller aldri for badeland på Strømmen.

Boye Bjerkholt
Gruppeleder, Lillestrøm Venstre

Innlegget sto på trykk i Romerikes Blad 03.03.2021.