Vil styrke funksjonshemmedes rettigheter i norsk lov

Solveig Schytz.
Venstre har kjempet lenge for innlemming av av CRPD i menneskerettighetsloven. Ifølge Solveig Schytz handler dette om retten til å bestemme selv og mer deltagelse i samfunnet., foto: Johan Malvik

KrF og Venstre har fått gjennomslag for å starte arbeidet for å innlemme CRDP i norsk lovverk. Arbeidet starter med en utredning. – Hensikten er å ivareta funksjonshemmedes rettigheter bedre, sier Venstres stortingsreprsentant, Solveig Schytz.

Mandag kveld ble det klart at regjeringspartiene kommer til å foreslå følgende i Stortinget 9. mars 2021:

«Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene av en inkorporasjon av CRPD i norsk lovgivning, inkludert konsekvensene det vil ha for fremtidig lovutvikling, og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak».

Kamp for rettigheter

Venstre har kjempet lenge for at inkorporering av CRPD i menneskerettighetsloven. Ifølge Solveig Schytz handler dette om retten til å bestemme selv og mer deltagelse i samfunnet.

– Jeg håper forslaget vil få flertall i Stortinget i dag. Vi er utålmodige i dette arbeidet. Innlemming i norsk lov bør skje så snart som mulig. Vi er trygge på at vi etter en utredning vil styrke funksjonshemmedes rettigheter, understreker Schytz.

Roser dialogen med organisasjoner

I løpet av de siste ukene har Venstre hatt en rekke møter med flere organisasjoner: Blant annet Funkisstudentene, Norsk handikapforbund, Blindeforbundet, Norsk forbund for utviklingshemmede og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

– Jeg er glad for den tette dialogen. Målet har hele tiden vært å sikre likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse. Det handler om likestilling og like muligheter knyttet til utdanning, arbeid, helse- og omsorgstjenester og kultur- og fritidsaktiviteter. Det er gjort betydelige fremskritt, men det er også viktige oppgaver som gjenstår. Utfordringer løses best gjennom samarbeid, sier Schytz.

Fakta: Likestilling og funksjonsnedsettelse

Det gjenstår fortsatt arbeid for sikre likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse. Men både fra Stortinget og i regjeringen har det blitt gjennomført viktige tiltak.

  • Likestillings- og diskrimineringsloven 1. januar 2018.
  • Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020–2030.
  • Inkluderingsdugnaden i juni 2018.
  • Innføring av BPA som en lovfestet rett i 2015.
  • Handlingsplan fra 2019 kom regjeringen med 85 tiltak for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse.