Sykehusdebatten i Innlandet – hva med pasientene?

Vi har til nå hatt en debatt rundt plassering av sykehus i Innlandet, som har vært preget av lokale interesser. Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum står mot hverandre og vi ser steile fronter. Alle ønsker at sin by skal beholde sitt sykehus.

Helse Sør-Øst har klart det mesterstykket å selv skape usikkerhet, først ved å foreslå to sykehus i tillegg til det nye Mjøssykehuset og så plassere Mjøssykehuset i Brumunddal. Enigheten i Innlandet var basert på ett stort Mjøssykehus ved Mjøsbrua, så krevde Helse Sør-Øst at 2 av dagens sykehus må bevares på grunn av den store geografien og balansen øst/vest.

Stange Venstre ser behovet for et stort og robust sykehus. Et sykehus som rommer flest mulig spesialiteter, med et attraktivt fagmiljø og med moderne utstyr. På den måten slipper vi å bli flyttet fra det ene sykehuset til det andre når vi har behov for helsehjelp.

De prehospitale funksjonene spiller en stadig større rolle i pasientbehandlingen ved akutte hendelser. Denne tjenesten er i stadig utvikling og ambulansetjenesten på vei og i lufta må være tilgjengelige døgnet rundt for å dekke hele Innlandet. Det samme gjelder legevakt og lokalmedisinske sentra i lokalmiljøene, slik at pasientene raskt kan komme i kontakt med helsepersonell. Kostnadene ved å drive sykehus er store, og flere mindre sykehus gir store merutgifter som heller bør brukes til pasientbehandling.

Infrastruktur er også viktig. Mjøssykehuset må ligge i et område med gode samferdselsårer.

Stange Venstre frykter at pasientenes rett til best mulig helsetilbud har kommet stadig mer i bakgrunnen i debatten. Det er viktig at Helse Sør-Øst evner å gjennomføre planene om å etablere et mest mulig komplett Mjøssykehus som er attraktivt for helsepersonell og som rekrutterer de beste. Dette gir robuste fagmiljøer og høy kvalitet i helsetilbudet.

Stange Venstre mener at nå må pasientenes beste bli hensyntatt og lokale interesser må vike!