Kan bli overskudd av lærere frem mot 2040

Venstre-leder Guri Melby, Oda Scheel, Venstre

– Framskrivningene viser et overskudd av lærere i årene fremover. Det må vi bruke på en måte som kommer barnehagebarn, elever og de ansatte til gode. Regjeringen har jobbet systematisk over tid for å utdanne flere lærere, med bedre gjennomføring, kompetansekrav og masterutdanning, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Nye framskrivninger fra SSB tyder på at det kan bli overskudd av alle typer lærere frem mot 2040. For første gang viser beregningene at det også kan bli overskudd av grunnskolelærere. Nedgang i befolkningsveksten er hovedårsaken til overskuddet. Det har også blitt flere lærerstudenter og økt gjennomføring.

Nå er vi snart der at hvert barn møter en kvalifisert lærer i klasserommet. Det betyr likere muligheter.

Guri Melby

– Vi skal ha en skole med frihet og muligheter der elevene lærer mer, opplever mestring, og der elever som sliter får hjelp tidlig. Disse tallene viser at Venstres politikk fungerer. Vi har satset på skolen og prioritert lærerne i åtte år. Nå er vi snart der at hvert barn møter en kvalifisert lærer i klasserommet. Det betyr likere muligheter, sier Melby.

Overskudd av alle typer lærere

Tidligere rapporter har fremskrevet en betydelig og tiltagende underdekning i hele perioden, mens nå viser altså framskrivingen at det kan bli et overskudd av alle typer lærere på nasjonalt nivå, dersom utviklingen fortsetter som nå. I tillegg til at LÆRERMOD for første gang viser et overskudd av grunnskolelærere, fremskrives det spesielt store overskudd av barnehagelærere.

Dersom SSBs beregninger realiseres, gir det gode forutsetninger for å sørge for at alle som jobber som lærere i barnehage og skole er kvalifiserte og har rett kompetanse.

Flere ønsker å bli lærere og flere fullfører utdanningen

De siste årene har flere startet på en lærerutdanning og flere fullfører enn tidligere. I 2020 ble 2095 lærere ferdig med utdanningen sin. Det er det nest høyeste antallet noensinne, kun slått av året før. I 2016 skjerpet regjeringen karakterkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene fra 3 til 4. En ny rapport fra forskningsinstituttet NIFU viser at strengere opptakskrav bidrar til at studenter med høyere gjennomføringsevne søker seg til lærerutdanningene.

Vi vet at den gode læreren er den mest avgjørende faktoren for om elevene lærer og trives. Læreren kan bety mye for friheten og mulighetene elevene får senere i livet. Derfor har Venstre prioritert å løfte lærernes status og kompetanse.

Guri Melby

– Vi vet at den gode læreren er den mest avgjørende faktoren for om elevene lærer og trives. Læreren kan bety mye for friheten og mulighetene elevene får senere i livet. Derfor har Venstre prioritert å løfte lærernes status og kompetanse. Vi har gjort lærerutdannelsen femårig, og stilt høyere krav til søkerne. Blant annet må de minst ha karakteren fire i den enkleste matten fra videregående. Alt tyder på at det har fungert. Flere fullfører enn før kravet ble innført, sier Melby.

Framskrivingene påvirkes også av en rekke andre faktorer som studenttall, gjennomføringsprosent, hvor mange med relevant utdanning som jobber i sektoren og hvor mange som pensjoneres. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til beregningene.

Fakta om LÆRERMOD

  • SSB framskriver hvert tredje år tilbud og etterspørsel etter lærere for de neste 20 årene, beregnet med modellen LÆRERMOD.
  • Les hele rapporten her: LÆRERMOD 2019-2040 – SSB
  • Framskrivningene gjøres for barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningene, lektor- og faglærerutdanningene, praktisk pedagogisk utdanning allmennfag (PPU), praktisk pedagogisk utdanning yrkesfag (PPU-Y) og samlet for alle lærerne.
  • Beregningene i årets rapport baserer seg på statistikk fra 2019.
  • Vi vet at tilbudet av grunnskolelærere vil bli noe lavere enn LÆRERMOD fremskriver på grunn av overgangen til 5-årig grunnskolelærerutdanning. SSB har beregnet at dette tilsvarer 1811 færre årsverk. Dersom beregningene treffer, betyr dette et overskudd av grunnskolelærere fra 2027.
  • Beregningene er gjort på nasjonalt nivå. Det kan likevel være store regionale forskjeller, som ikke fanges opp i disse framskrivingene.