Villreinforvaltning i naturlig balanse

«Av hensyn til alle berørte parter må alt som kan gjøres nå bli gjort for å forhindre at dyretragedier av det omfanget vi har sett de siste ukene gjentar seg» sier Venstres landsstyre, Foto: iStock

På Vestfold og Telemark Venstres fylkesårsmøte 13. og 14. mars ble denne uttalelsen om villreinforvaltning på Hardangervidda vedtatt:

Hardangervidda er fastlands-Europas største nasjonalpark på hele 3422 kvadrat km. Med Norges suverent største villreinstamme, har Hardangervidda en unik posisjon i bevaringen av vårt biologiske mangfold og for å skape naturglede for folk. I dette økosystemet mangler det i dag en viktig naturlig brikke; jerven.

Skrantesyke er påvist på Hardangervidda, samt forekomster av fotråte som særlig angriper kalver. Jerven livnærer seg blant annet av å ta syke og skadde villrein, og hindrer smitteoverføring av sykdom mellom dyrene, en rolle ingen rovdyr på Hardangervidda i dag fyller. Det betyr at mange villrein hvert år vil lide en smertefull død i mangel på naturlige predatorer, og dermed har man i dag et økosystem i ubalanse.

Ved å åpne opp Hardangervidda som leve- og yngleområde for jerv, så vil man bidra til å gjenopprette en naturlig balanse i det biologiske mangfoldet på Hardangervidda og å holde villreinstammen frisk og sunn. Dette forutsetter ikke utsetting, men at man lar være å skyte jerv som vandrer inn. Med jerven vil man også kunne få følge av fjellreven, som delvis livnærer seg av kadavre etterlatt av jerven i høyfjellet.

Venstre vil at Hardangervidda nasjonalpark skal ha et fullverdig økosystem som også omfatter leve- og yngleområde for jerv.