Fikk gjennomslag for billigere kollektiv for familier og pendlere

Ingrid og Sveinung
Ingrid og Sveinung, Heine Johanson/Frode Fjeldstad

I helgen har Vestland Venstre fått gjennomslag i landsmøtet til Venstre om at Venstre skal gå til valg på å gjøre det billigere for flere å reise kollektiv. To endringsforslag til stortingsprogrammet fra representanter fra Vestland ble vedtatt.

Bil er billigere enn kollektivt

Bakgrunnen for forslaget er at det er svært dyrt for familier å benytte kollektivtransport når de skal på tur. Det fører til at mange velger bilen fremfor buss og tog.

– Tidligere hadde f.eks Vy en familierabatt på toget der én voksen kunne ha seg ett barn under 15 gratis, forklarer Ingrid Nergaard Fjeldstad, som har levert inn forslaget til endring av programmet som fikk støtte fra Vestland Venstre. Fjeldstad er fjerdekandidat for Venstre i Hordaland valgkrets.

– En familietur til/retur Geilo ble over natten brått 1000 kroner dyrere da Vy endret familierabatten på toget i 2019, sier Fjeldstad. – Når billetten gikk fra å koste 2000 til 3000 kroner, forstår jeg at mange velger dieselbilen, det har vi også måtte gjøre, sier hun.

Fjeldstad mener at det er viktig å legge til rette for å lære barna å ta kollektiv når de er unge, for det er viktige vaner de kan ta med seg i livet. Derfor vil det være en god investering av staten på å bruke midler for å gjøre det lettere for familier å velge vekk bilen, mener hun.

Billigere for pendlere

Klima og miljøvernminister Sveinung Rotevatn har vært pådriver for at det skal bli rimeligere for pendlere å reise kollektivt og at Venstre vil innføre makspris på månedskort.

– Det er viktig at det å skal lønne seg å pendle med kollektiv, sier Rotevatn. Det er viktig for klimagassutslippene at flest mulig bruker kollektivtilbudene, og vi vet at pris er avgjørende for om folk velger bil eller kollektiv. Det skal lønne seg i hverdagen å la bilen stå. Derfor vil Venstre gå til valg på at det innføres makspris på månedskort.

Til høsten stiller Rotevatn som førstekandidat på Venstres liste i Hordaland og fremhever at makspris vil være et aktuelt forhandlingspunkt om Venstre vinner valget og skal forhandle ny regjeringsplattform.