Gjennomslag for fritt skolevalg på tvers av fylkesgrenser

Ane Breivik, leder i Bergen Venstre, Foto: Erika Melhus

Ane Breivik, 2. kandidat for Venstre i Hordaland valgkrets, har fremmet et forslag som fikk gjennomslag på landsmøtet til Venstre som nytt forslag i stortingsprogrammet.

Forslaget går ut på Venstre mener at elevene selv skal bestemme hvilken skole de søker på. Derfor vil Venstre arbeide for fritt skolevalg i hele landet også på tvers av fylkesgrenser.

— Dette handler om å flytte makt nedover, fra fylkeskommunene til elevene. Elever må selv kunne velge hvilken skole de vil gå på, og det er synd at de i dag begrenses av oppkonstruerte fylkesgrenser.

Vedtaket innebærer at fylkeskommunene ikke kan begrense elevenes rett til å søke skole i andre geografiske områder, slik de har mulighet til i dag.

— Hvis en elev bosatt i Volda vil gå på skole på Voss, så bør hun få lov til det. Det bør ikke være et spørsmål som er opp til administrasjonen i fylkeskommunen, sier Breivik