Full støtte til nytt akvarium i Bergen

@annesprat /unsplash

Delegasjonen fra Vestland Venstre fikk med seg Venstrelandsmøtet om et forslag om å videreutvikle Norge som en ledende havnasjon, og øke kunnskapen om havet.

Ambisjonene for det nye akvariet er store. Det skal bli et verdensledende kunnskaps- og formidlingssenter. Det blir krevende å få prosjektet gjennom i Stortinget, derfor er jeg så glad for at Venstre er enig om å lose Akvariet trygt i havn, sier Heine Johansen, leder i Bergen Venstre.

Venstre vil støtte arbeidet med å etablere en verdensledende kunnskaps- og formidlingsarena for havet og de akvatiske miljøene i havbyen Bergen, bestående av Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Akvariet.

Det vil si at støtte til det nye akvariet i Bergen nå er offisiell nasjonal Venstrepolitikk. Venstre går til valg på å hjelpe nye Akvariet å komme i mål.

Førstekandidat for Venstre i Hordaland valgkrets Sveinung Rotevatn er også glad for dette gjennomslaget:
– Akvariet slik det er i dag, er allerede en viktig turistmagnet med over 200 000 besøkende. Når et nytt, nasjonalt akvarium åpner sammen med Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken vil Akvariet kunne ta imot mange ganger dette besøkstallet. Det blir et viktig utstillingsvindu for et havnæringsmiljø i absolutt verdensklasse. Ikke bare blir det enda en grunn for turister som vurderer Bergen som reisemål, og dessuten et viktig læringssenter for barn og unge, men det vil også bidra til å vise frem den verdensledende forskningen vi gjør på havet, sier Rotevatn.

Stortingsrepresentant Terje Breivik var også en sterk bidragsyter for å få vedtatt forslaget, som ikke var innstilt av landsstyret.

Å bidra til at Venstre nå har programfestet samlokalisering av Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Akvariet, og slik sikre at Venstre er en garantist for at Bergen kan befeste posisjonen som havby har vært en glede. Nå håper jeg at alle som er opptatt av at havnæringene i Bergensregionene også bidrar til at Venstre blir størst mulig i valget til høsten. Den beste garantien for at staten skal stille opp og sikre denne spennende og viktige klyngeorganisasjonen er at Venstre får stemmer nok til at dagens blågrønne regjeringen kan fortsette etter valget, sier Breivik.