Revidert nasjonalbudsjett: Norge bedre ut av krisen

Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby., Foto: Schibsted / Arild Danielsen

– Årets reviderte nasjonalbudsjett handler om å ta Norge trygt ut av koronakrisen, få opp aktiviteten og folk tilbake i jobb. Barn og unge som har hatt det tøft skal få ta igjen tapt læring og få den hjelpen de trenger. Vi skal skape mer og inkludere flere, sier Venstre-leder Guri Melby.

Tirsdag la Venstre og regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB), med en rekke satsinger for å ta Norge ut av krisen:

– Venstre har vært opptatt av at pandemien ikke skal påvirke mulighetene og framtidsutsiktene våre framover. Vi skal få barna som har hatt et ekstra tøft år, gjennom skolen. Vi skal hjelpe et næringsliv som har ligget med brukket rygg, tilbake til hverdagen. Og vi skal sørge for at pandemien ikke går utover muligheten vi har til å løse klimakrisa, sier Melby.

Vi skal få barna som har hatt et ekstra tøft år, gjennom skolen. Vi skal hjelpe et næringsliv som har ligget med brukket rygg, tilbake til hverdagen. Og vi skal sørge for at pandemien ikke går utover muligheten vi har til å løse klimakrisa.

Guri Melby

I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. I år er oppmerksomheten altså rettet mot tiltak som trengs for å hjelpe folk ut av krisen, og tilbake til normalen.

Elever og studenter skal få ta igjen tapt læring

– Jeg har vært spesielt bekymret for alle dem som har hatt en vanskeligere skole- og studiehverdag. Mange barn og unge har hatt mye digital undervisning og strenge smitteverntiltak på skolen det siste året. Det har også påvirket læringsutbyttet. Derfor bevilger Venstre og regjeringen over 300 millioner kroner til å ta igjen tapt læring. I tillegg setter vi av en halv milliard kroner til sommerskole, over hele landet. Det vil utjevne forskjeller og gjøre at barna får likere muligheter, sier Melby.

Forslag i RNB for å ta igjen tapt læring og bidra til gjennomføring:

 • Regjeringen foreslår å bevilge 266 millioner kroner til ulike tiltak for at barn og unge skal ta igjen tapt læring som følge av pandemien. Dette inkluderer:
  • 250 millioner kroner til å ta igjen tapt læring i grunnskolen og videregående, samt styrkingstiltak i barnehage.
  • 10 millioner kroner til tiltak for å ta igjen tapt læring og tidlig innsats i levekårsutsatte byområder.
  • 6 millioner kroner til digital leksehjelp i regi av Røde Kors.
 • 30 millioner kroner for å ta igjen tapt progresjon i voksenopplæringen.
 • 25 millioner kroner til fagskoler og 25 millioner kroner til private høyskoler. Pengene skal brukes på tiltak som bidrar til at færrest mulig blir forsinket og flest mulig gjennomføres.

Ingen skal ta med seg problemer pandemien har skapt

Venstre-lederen peker også på at mange har opplevd økte problemer med psykisk helse:

– Pandemien har fratatt oss de sosiale arenaene, klemmene og nærhet til andre mennesker utenfor egen kohort. De som bor alene, som studenter på trange hybler, har hatt en ekstra påkjenning i så måte. For noen har ensomheten blitt for stor. Vi må unngå at folk bærer med seg det som har vært vanskelig under korona, videre. Derfor er det viktig at Venstre og regjeringen har bevilget 900 millioner kroner for å hjelpe sårbare grupper som er rammet av nedstengingen.

Flere i jobb

Melby er klar på at et viktig mål framover, blir å unngå at dem som ble ledige under koronakrisen, blir stående varig utenfor.

– Venstre har vært opptatt av å finne tiltak som når de næringene og gruppene som har slitt aller mest under pandemien, blant annet reiseliv, uteliv og dem med lav utdanning, unge og innvandrere. Vi må unngå at ellers bedrifter som hadde klart seg under normale omstendigheter går konkurs, og derfor forlenges en del støtteordninger, sier hun.

Vi må unngå at ellers bedrifter som hadde klart seg under normale omstendigheter går konkurs, og derfor forlenges en del støtteordninger.

Guri Melby

Forslag i RNB som skal bidra til å få folk i jobb:

 • Styrking av den kommunal kompensasjonsordningen
 • Forlengelse av den generelle kompensasjonsordningen (juli og august, samt september og oktober om behov)
 • Forlengelse av lønnsstøtteordningen ut august
 • Forlengelse av lånegarantiordningen ut oktober
 • Styrking av kompensasjons- og stimuleringsordningene for kultursektoren
 • Videre utsettelse av innbetaling av utsatte skatter og avgifter og forlenget avdragsperiode
 • Økt bevilgning til varig tilrettelagt arbeid (VTA)
 • Forlengelse av den midlertidige lave momsen tom september
 • Utvidet antall uker med avbrutt permittering
 • En enklere og gunstigere opsjonsskatteordning som vil omfatte flere selskap.

Fortsatt styrket klimainnsats

Melby minner om at korona ikke er den eneste pågående krisen:

– Selv om koronakrisen har tatt mye av oppmerksomheten det siste året, har ikke klimaendringene tatt pause. Venstre jobber hver dag for å kutte utslipp og løse klimakrisen. Og med oss i regjering går faktisk utslippene ned. Det er viktig at tiltakene som skal få oss ut av krisen også bidrar til grønn omstilling. Derfor foreslår vi 200 millioner kroner ekstra til dette, gjennom økt hydrogensatsing og mer penger til “Grønn plattform”, sier Melby.

Forslag i RNB som bidrar til grønn omstilling:

 • Styrke grønn omstilling med ytterligere 200 millioner kroner, fordelt med 100 millioner kroner til hydrogensatsingen og 100 millioner kroner til “Grønn plattform”.
 • Om lag 2 mrd. kroner til jernbane og kollektivtransport for å opprettholde et forsvarlig tilbud gjennom pandemien.
 • Videreføring av elbilfordelene
 • 30 millioner kroner til tiltak for å stimulere sirkulær økonomi.
 • Venstre og regjeringen ønsker å styrke mulighetene for egenprodusert energi for boligselskap. Forslag om en utvidet plusskundeordning for boligselskap og endringer i elavgiftsfritaket for egenprodusert solkraft vil bli sendt på høring.

Les mer om disse og andre satsinger i revidert nasjonalbudsjett her.