Gledeleg breibandsløft i revidert budsjett

Alfred
Alfred Bjørlo: - Meir mangfald og mindre kjedemakt gir lågare pris, Foto: Helle Frogner

– Det er gledeleg og svært viktig at det no kjem 100 millionar kroner ekstra til breibandsutbygging i distrikta i revidert nasjonalbudsjett. Venstre har som mål at alle i Noreg skal ha tilgang til raskt breiband i 2025. No er dette målet i sikte.

Det seier Alfred Bjørlo, 1. kandidat for Venstre i Sogn og Fjordane i samband med at det no er semje mellom regjeringspartia og Frp på Stortinget om Revidert Nasjonalbudsjett 2021.

– Det er også godt nytt for folk og næringsliv i distrikta at ferjetakstane blir redusert med 25%, og at det blir sett av 100 millionar ekstra til drift og vedlikehald av riksvegnettet.

– Eg er også glad for at det no kjem endå 300 millionar kroner til kommunane for å hjelpe lokale bedrifter som er råka av koronakrisa. Vi veit at mange bedrifter særskilt innanfor reiseliv, servering og tilstøytande næringar i Sogn og Fjordane treng bistand etter den tøffe tida dei har vore gjennom. Venstre har vore ein pådrivar for å få sett av koronamidlar som kan nyttast lokalt rundt om i landet til å hjelpe næringslivet, og med denne nye løyvinga blir kommunane sett endå betre i stand til å gje hjelp som treff rett lokalt, seier Alfred Bjørlo.

Han trekkjer også fram auka satsing på lågterskeltilbod innanfor psykisk helse og barne- og ungdomspsykiatri som ei viktig sak for Venstre i avtalen om Revidert Nasjonalbudsjett.