Venstres miljøpris 2021 til Skjærgården Gartneri

Tone Lind Jørgensen

Vestfold og Telemark Venstres miljøpris for 2021 går til Skjærgården Gartneri i Åsgårdstrand.

Gartneriet får prisen for sine spesielle produksjonsmetoder og eiernes entusiastiske søkelys på «levende matjord». De arbeider for å skape et godt liv for mikroorganismene i jorda der bruk av kjemisk plantevern blir mindre, og resultatet er gode og friske grønnsaker og urter.

I 2017 åpnet gartneriet landets første produksjonsanlegg for biokull. Anlegget kan også brukes til
oppvarming av drivhus.

Det ferdige kullet bidrar til både fangst og laging av karbon. Biokullet blir blandet i komposten som
gjør at gartneriet kan bruke mindre gjødsel og sprøytemidler. Alt produksjonsavfallet på gården
komposteres. Sammen med husdyrgjødsel fra nærområdet, legges avfallet i ranker til kompostering.

Skjærgården Gartneri blir drevet av de dedikerte eierne Kristin Stenersen og Bjørge Madsen med god hjelp fra ca. 30 sesongarbeidere som alle har et langsiktig fokus på miljøvennlig produksjon.

Kort om miljøprisen
Det er i år 14. gang miljøprisen deles ut. Tidligere mottakere har vært alt fra industribedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som alle har det til felles at de med sitt engasjement bidrar til et
bedre klima og miljø.

Prisutdelingen har fire ganger tidligere foregått i Horten, men i år er det første gang prisvinneren
hører hjemme i Horten kommune.

Prisvinneren vil få et innrammet grafisk verk og diplom samt den oppmerksomhet en slik pris
fortjener. Overrekkelsen av prisen vil skje på et arrangement på den internasjonale miljødagen 5.
juni på Thon Hotel Horten. Prisen overrekkes av Venstres Ola Elvestuen.

Tilstede for å motta prisen fra Skjærgården Gartneri var Bjørge Madsen, Turid Stenersen samt Peter Imrich.

FNs internasjonale miljødag har i år ellers hovedfokus på «Reimagine. Recreate. Restore». Fra FN
heter det; «Mennesker er avhengig av et bærekraftig naturmangfold for å kunne overleve på
jorden. Livsviktig luft, vann og mat kommer som et resultat av naturmangfoldet i jordens biosfære.
Et bærekraftig naturmangfold er selve livsgrunnlaget for mennesker på jorden.»

Årets prismottaker representerer på en svært god måte fokuset FN har på miljødagen i år.