JA til grønne verdier på Bredtvet

Bredtveit kvinnefengsel
Foto: Chell Hill

Det var med stor glede vi leste Akers Avis Groruddalen sist fredag: Endelig har de øvrige partiene i regjeringen lyttet til den folkelige motstanden i Groruddalen mot et nytt kretsfengsel på Bredtvet!

I Venstre har vi hatt det nye kretsfengselet høyt på agendaen i lang tid, og på alle nivåer av organisasjonen. Både i Grorud og Bjerke Venstre har dette vært en svært viktig sak, og heldigvis har vi fått god støtte fra våre kolleger i Oslo Venstre og Venstres stortingsgruppe, som hele veien har vært tett på. Vi har i flere omganger utfordret justisministeren og de andre partiene i regjeringen på at det MÅ finnes bedre steder å plassere et nytt kretsfengsel på, enn Bredtvet. Nå trekker vi et lettelsens sukk for at det ser ut til at vi faktisk klarer å verne Bredtvet og den omliggende naturen mot de svære inngrepene som var planlagt.

Det skal sies at det heller ikke «bare» var naturen som stod på spill her. Vi har like mye vært bekymret for hvordan et så dominerende – og lukket – byggverk ville påvirke nabolaget. Med de store planene som foreligger for utbygging i Kakkelovnskroken på Rødtvet, virker det mildt sagt uklokt å «plante» høye fengselsmurer på den andre siden av Trondheimsveien. Særlig med tanke på de levekårsutfordringer vi ellers opplever i nærområdet vårt, med støy, trafikk og sosiale forskjeller. Man bør i stedet se på muligheten for å gjøre Trondheimsveien om til bygate, og på den måten knytte nabolagene sammen og øke bokvaliteten i området. Kanskje kunne man til og med gjøre noe med det eksisterende fengselet, og åpne det for befolkningen – for eksempel som kulturverksted, museum og møteplass.

Vi er veldig glade for at planene om nytt kretsfengsel på Bredtvet nå er lagt på is, men vet godt at kampen fortsatt ikke er vunnet. Derfor håper vi på velgernes støtte også ved høstens stortingsvalg, slik at Venstre kan fortsette å være en stemme FOR Groruddalen, FOR naturen og de grønne lungene i byen, og MOT andre partiers forsøk på å overkjøre lokaldemokratiet.

Eirik Torheim
Leder, Grorud Venstre

Dette innlegget ble først publisert 4. juni 2021, i Akers Avis Groruddalen.